Home - Zoeken - Colofon - Contact
____________________________________________________________________________
Afkoppelen -> Wat kunt u doen? -> Bedrijven
   
Bedrijven  
   

Bedrijfsterreinen
De bedrijfsterreinen in Nijmegen zijn afgekoppeld. Dat wil zeggen dat het regenwater dat op daken, straten en stoepen valt niet in het riool verdwijnt, maar in de bodem, waar het thuishoort. Als u een bedrijf heeft op een bedrijfsterrein, kunt u natuurlijk nog wel het een en ander doen aan drinkwaterbesparing.
Bedrijven die zelf grondwater onttrekken of veel proceswater gebruiken zijn al in overleg met de gemeente en het waterbedrijf. Voorbeelden vindt u op deze site.

Vergunningen
Vergunningverleners en handhavers van de gemeente Nijmegen zullen vanaf najaar 2001 bij hun bezoeken aan bedrijven wijzen op de mogelijkheden van waterbesparing en afkoppelen. Voor startende bedrijven zal ook in de vergunningaanvraag een vraag zijn opgenomen over waterbesparing.

Uw bedrijf ook op deze pagina?
Heeft uw bedrijf al regenwater afgekoppeld, een vegetatiedak aangelegd of gaat u al op een andere, moderne manier om met water? Neem dan contact op met het servicepunt. Wellicht kunnen we ook uw bedrijf als voorbeeldproject op deze webpagina presenteren.

Relevante links
Voorbeeld: NEC
Voorbeeld: Philips
Voorbeeld: KU Nijmegen

 
   
Informatie voor
Woningcorporaties
Stichtingen
Bedrijven
Bouwmarkten
Kinderdagverblijven
Scholen