Home - Zoeken - Colofon - Contact
____________________________________________________________________________
Water -> Drinkwater
   
Drinkwater  

Het drinkwater in Nijmegen wordt bereid uit grondwater. Dit grondwater kan tussen de 10 en 45.000 jaar oud zijn. Het zit op een diepte van ongeveer 10 tot 400 meter. Voor Nijmegen ten zuiden van de Waal wordt dit grondwater onttrokken op twee plaatsen in Nijmegen zelf. Voor Nederland is dat erg bijzonder. Vitens pompt het grondwater op in het centrum (Kronenburgerpark) en in de bossen van Heumensoord. Vanuit deze waterwingebieden wordt het water getransporteerd naar het centrale gebouw in Brakkenstein. Hier wordt het gezuiverd en gedistribueerd via waterleidingen naar woningen en bedrijven. Daar gebruiken we het voor consumptie, productiedoeleinden en reiniging.

Waterhardheid
Het drinkwater in Nijmegen heeft een gemiddelde hardheid van 8,9 Duitse graden (DH) maar dit verschilt per locatie. Dit is bijvoorbeeld belangrijk om te weten in verband met de dosering van wasmiddelen. Als u meer wasmiddel gebruikt dan de voorgeschreven dosering, zal het slechter oplossen en daarom ook minder goede wasresultaten leveren. Tot 8 Duitse hardheidsgraden noemen we drinkwater zacht. 8° tot 12° DH wordt ‘gemiddeld’ genoemd. Boven de 10° DH kunt u een onthardingspoeder gebruiken óf iets meer wasmiddel, dat bevat ook onthardingspoeder. Kijk op de verpakking van uw wasmiddel wat de juiste dosering is.

Vitens is het drinkwaterbedrijf dat voor het Nijmeegse drinkwater zorgt. U kunt de hardheid en samenstelling van uw water bekijken op de website van Vitens.

Voor vragen over drinkwater:
Vitens

Wist u dat
Eén liter weggelekte olie een miljoen liter water ongeschikt kan maken voor de drinkwatervoorziening?


Drinkwaterbesparing: waarom is het belangrijk om minder water te gebruiken?

Nederlanders en dus ook Nijmegenaren gebruiken steeds meer water. De inspanning die nodig is om iedereen genoeg schoon water te leveren wordt steeds groter en duurder. Maar de productie kan niet onbeperkt worden uitgebreid. Water zuiveren en transporteren kost bovendien energie en er zijn chemicaliën bij nodig. Om in de toekomst onze drinkwatervoorraad veilig te stellen voor het nageslacht dienen we zuinig om te springen met onze grondwatervoorraad.
Het is de bedoeling dat huishoudens in Nijmegen een half procent per jaar besparen. In 2020 is er dan 10% bespaard. Ook bedrijven worden gestimuleerd drinkwater te besparen en “ander water” in bedrijfsprocessen te gebruiken.
Wilt u meer weten over mogelijkheden om drinkwater te besparen? Klik dan hier.

Wat kost drinkwater?
Drinkwaterbedrijven hanteren verschillende tarieven. Duizend liter drink water (één kubieke meter, of ‘kuub’) kost ongeveer € 1,055 (excl. belasting op leidingwater, btw en vastrecht per jaar). Leidingwater is dus honderden keren voordeliger dan flessenwater, terwijl het kwalitatief minstens even goed is. Heeft u vragen over uw rekening of over meterstanden dan kunt u contact opnemen met uw drinkwaterbedrijf.

Waterleidingen
Het Nederlandse leidingnet bestaat uit ongeveer 100.000 kilometer aan hoofdleidingen (inclusief transportleidingen); voldoende om 2,5 keer langs de evenaar te leggen. Via dit net wordt het drinkwater getransporteerd naar de afnemers. Vrijwel alle Nederlandse
huishoudens zijn aangesloten op het openbare drinkwaternet. Naast hoofdleidingen zijn er ook dienstleidingen (tussen hoofdleiding en watermeter) en binnenleidingen (tussen watermeter en de tappunten in huis).
Meer informatie over loden waterleidingen vindt u hier.

De waterdruk op de kraan is onvoldoende, hoe kan dat?
Vindt u dat uit een bepaalde kraan te weinig water komt, dan kan het zijn dat een zeefje in de kop van de kraan verstopt is door kalkaanslag. U kunt het probleem oplossen door de kop los te draaien, het zeefje er uit halen en het schoon te maken met azijn. Vindt u de waterdruk in het algemeen te laag, controleer dan of de hoofdkraan wel helemaal open staat. Komt u er met deze oplossingen niet uit en blijft de waterdruk onvoldoende, neem dan contact op met uw waterleidingbedrijf.

Hoe voorkom ik dat de waterleiding bevriest?
Water zet uit bij bevriezing. Als dat in uw waterleiding gebeurt, kan de leiding 'springen' en gaan lekken. Dat geeft praktische overlast en het brengt kosten met zich mee. Gelukkig kunt u bevriezing eenvoudig tegengaan. Als u de thermostaat nooit lager dan 10 °C zet en alle radiatoren een beetje open laat staan, zal het in huis nooit gaan vriezen. In onverwarmde ruimten moeten de leidingen worden afgetapt. Een ongebruikt toilet verdient speciale aandacht, evenals de hoofdkraan.

Waterleidingen aftappen en afsluiten, ter voorkoming van bevriezing, gaat als volgt:
- draai de hoofdkraan dicht
- zet alle waterkranen open en tap de gasgeiser of boiler volgens de voorschriften af
- open het tapkraantje bij de hoofdkraan en laat de waterleiding helemaal leeglopen
- blaas de leidingen door; daarmee voorkomt u dat er water in de leidingen achterblijft dat kan bevriezen
- sluit het tapkraantje en alle andere waterkranen.

Kan ik het water uit de warme kraan drinken?
De kwaliteit van verwarmd drinkwater kan veranderen als het door een boiler of geiser heeft gestroomd. Door de hogere temperaturen kunnen metaaldeeltjes uit de leidingen loskomen en zich vermengen met het water. Daarom geldt de gegarandeerde kwaliteit voor koud leidingwater niet voor verwarmd leidingwater. Het waterleidingbedrijf raadt het drinken van verwarmd leidingwater dan ook af. Wilt u toch warm water drinken, neem dan gekookt water.


Legionella

Legionella is een bacterie die de veteranenziekte kan veroorzaken. De ziekteverschijnselen kunnen variëren van een fikse verkoudheid tot een flinke griep met longontsteking. Infectie vindt plaats door het inademen van de bacterie in zeer kleine druppeltjes water, verspreid in de lucht. De ziekte wordt niet van de ene mens op de andere overgebracht. Ook van het drinken van met legionella besmet water krijgt u geen veteranenziekte.

Analyse van drink-, grond- of hemelwater
Er zijn verschillende milieukundige bureaus en bedrijven die analyses kunnen uitvoeren. De kosten zijnvoor eigen rekening. In Nijmegen benadert u Ingenieursburo Envita voor water- en grondonderzoek; T: 024-3975762 ( www.envita-nijmegen.nl) of in Arnhem bij FUGRO Ingenieursbureau BV., T: 026-3698444 (www.fugro-nederland.nl)