Home - Zoeken - Colofon - Contact
____________________________________________________________________________
Water -> Grondwater -> Factsheets
   
Hoe hoog is de grondwaterstand bij mij?  


De grondwaterstand die u kunt meten kan een schijngrondwaterstand zijn: dat wil zeggen dat er afvloeiend regenwater net onder maaiveld blijft staan als het door een storende laag niet verder de grond in kan zakken. Het is daarom altijd goed om op verschillende plekken een meting te doen of de gemeten waarden te vergelijken met reeds bekende grondwaterstanden.

Wanneer u niet in staat bent om zelf de grondwaterstand bij uw woning te meten, zijn er andere manieren om deze te achterhalen. Hierbij geldt wel dat er gegevens van een bepaalde locatie bekend moeten zijn.

• Informatie over grondwaterstanden
www.grondwaterstand.nl

Funderingsrapport
Kijk op de website van de gemeente Nijmegen, www.nijmegen.nl: onder digitale balie, Bouwen en Wonen/bouwen/bouwarchief. In het funderingsrapport staat óf en zo ja op welke diepte de grondwaterstand is aangetroffen.

Milieuatlas
Kijk op de website van de gemeente Nijmegen, www.nijmegen.nl: de milieuatlas. Meestal staat er bij de boorprofielen óf en zo ja op welke diepte de grondwaterstand is aangetroffen. Ook is er een laag met grondwaterstanden opgenomen in de milieuatlas maar deze geeft alleen een hele grove indicatie en is dus niet betrouwbaar.

Wateratlas
Op de website van de provincie Gelderland, www.gelderland.nl: in de wateratlas zijn kaarten met grondwatergegevens aanwezig. Van het meetnetwerk van de provincie kunt u gegevens opvragen in grafiek of als data.

• Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond - DINO
DINOLoket www.dinoloket.nl is de centrale toegangspoort tot Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINO). Het DINO-systeem is de centrale opslagplaats voor geowetenschappelijke gegevens over de diepe en ondiepe ondergrond van Nederland.

Het archief omvat diepe en ondiepe boringen, grondwatergegevens, sonderingen, geo-elektrische metingen resultaten van geologische, geochemische en geomechanische monsteranalyses, boorgatmetingen en seismische gegevens.

DINOLoket biedt alleen toegang tot de openbare gegevens in DINO. Alleen abonnementhouders kunnen on line de door hen gewenste data ophalen. Vanaf 1 januari 2011 is de digitale gegevensverstrekking via DINOLoket voor iedereen gratis.

Grondwaterstanden in een deel van Nijmegen