Groendak met subsidie

groendakDe nieuwe subsidieregeling voor de aanleg van een groendak past in het streven van de gemeente om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan en te werken aan een duurzame en klimaatneutrale stad.

Subsidie

Om de aanleg van groendaken te stimuleren geeft de gemeente Nijmegen subsidie op de aanleg ervan. De subsidie wordt verstrekt aan particuliere woningeigenaren, Verenigingen van Eigenaren, sociale verhuurders en bedrijven als tegemoetkoming in de kosten. Voor de laatste twee categorieën eigenaren geldt deze regeling alleen als hun pand is gelegen tussen de Waal en het Maas-Waal kanaal, dit is het gebied met een gemengd rioleringsstelsel.

U krijgt 50% van de kosten vergoed tot een maximum van € 25,- per m2 aangelegd groendak met een maximum van:

  • € 2.500,- voor particulieren
  • € 10.000,- voor VVE
  • € 20.000,= op één kadastrale locatie voor sociale verhuurders en eigenaren van bedrijfspanden

Voor particulieren en verenigingen van eigenaren geldt een minimaal dakoppervlak van 30m2.

U legt een groendak al aan vanaf € 50,- per m2. En: u krijgt een voorschot op de subsidie voordat u begint met de aanleg. Voor de subsidieregeling groendaken is in 2011 100.000 euro beschikbaar.

Groendaken dragen bij aan een beter klimaat!
Wanneer groendaken op grote schaal worden toegepast dragen ze bij aan een duurzame en gezonde stad.

Groendaken vangen regenwater op en voeren het vertraagd af. Hierdoor wordt het riool minder belast als het hard regent.

Groendaken nemen stofdeeltjes op uit de atmosfeer en vormen zo een buffer tegen luchtvervuiling. Daarmee leveren groendaken een bijdrage aan de vermindering van CO2-uitstoot.

Een beplant dak isoleert het pand eronder. Daardoor blijft het vooral in de zomer koeler in huis. Bovendien stralen groendaken bij hogere temperaturen minder warmte uit waardoor het ook een gunstige invloed heeft op de omgevingstemperatuur.

En natuurlijk wordt de stad groener, waardoor er meer kansen komen voor flora en fauna en de leefbaarheid verbetert.

Groendaken bieden ook voordelen voor u

Naast het feit dat u een bijdrage levert aan een duurzame stad, heeft een groen dak ook financiële voordelen voor u.
Groendaken gaan 1.5 tot 2x langer mee dan een gewoon dak waardoor u lagere onderhoudskosten heeft.
Daarnaast heeft een groendak een waardeverhogend effect op uw pand en zal het uw woongenot vergroten.