Home - Zoeken - Colofon - Contact

____________________________________________________________________________

Groendak met subsidie

 

 

Een groendak met subsidie

 

De nieuwe subsidieregeling voor de aanleg van een groendak past in het streven van de gemeente om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan en te werken aan een duurzame en klimaatneutrale stad.
Dus: Nijmegen wordt groen van boven! Zelf geeft de gemeente het goede voorbeeld door het stadhuis te voorzien van een groendak. Doet u ook mee?


Subsidie
Om de aanleg van groendaken te stimuleren geeft de gemeente Nijmegen subsidie op de aanleg ervan. De subsidie wordt verstrekt aan particuliere woningeigenaren, Verenigingen van Eigenaren, sociale verhuurders en bedrijven als tegemoetkoming in de kosten. Voor de laatste twee categorieën eigenaren geldt deze regeling alleen als hun pand is gelegen tussen de Waal en het Maas-Waal kanaal, dit is het gebied met een gemengd rioleringsstelsel.

U krijgt 50% van de kosten vergoed tot een maximum van € 25,- per m2 aangelegd groendak met een maximum van:
2.500,- voor particulieren
10.000,- voor VVE
€ 20.000,= op één kadastrale locatie voor sociale verhuurders en eigenaren van bedrijfspanden

Voor particulieren en verenigingen van eigenaren geldt een minimaal dakoppervlak van 30m2.

U legt een groendak al aan vanaf € 50,- per m2. En: u krijgt een voorschot op de subsidie voordat u begint met de aanleg. Voor de subsidieregeling groendaken is in 2011 100.000 euro beschikbaar.

Klik hier voor meer informatie.

Groendaken dragen bij aan een beter klimaat!

Wanneer groendaken op grote schaal worden toegepast dragen ze bij aan een duurzame en gezonde stad.

Groendaken vangen regenwater op en voeren het vertraagd af. Hierdoor wordt het riool minder belast als het hard regent.

Groendaken nemen stofdeeltjes op uit de atmosfeer en vormen zo een buffer tegen luchtvervuiling. Daarmee leveren groendaken een bijdrage aan de vermindering van CO2-uitstoot.

Een beplant dak isoleert het pand eronder. Daardoor blijft het vooral in de zomer koeler in huis. Bovendien stralen groendaken bij hogere temperaturen minder warmte uit waardoor het ook een gunstige invloed heeft op de omgevingstemperatuur.

En natuurlijk wordt de stad groener, waardoor er meer kansen komen voor flora en fauna en de leefbaarheid verbetert.

Groendaken bieden ook voordelen voor u
Naast het feit dat u een bijdrage levert aan een duurzame stad, heeft een groen dak ook financiële voordelen voor u.
Groendaken gaan 1.5 tot 2x langer mee dan een gewoon dak waardoor u lagere onderhoudskosten heeft.
Daarnaast heeft een groendak een waardeverhogend effect op uw pand en zal het uw woongenot vergroten.

Meer informatie
Meer informatie over groendaken en de subsidie kunt u vinden onder
Hoe leg ik een groendak aan
Leveranciers
Subsidie
Nijmegen in het groen

Download hier het boekje ‘Groene daken, goede zaken’.
U vindt er informatie en tips over de aanleg van een groendak, een lijst met aannemers en leveranciers en veel Nijmeegse voorbeelden van gebouwen waar al een groendak ligt.

Voor advies en vragen
Het Waterservicepunt verzorgt in opdracht van de gemeente de subsidieregeling voor groendaken. U kunt bij ons terecht voor informatie en advies. De voorwaarden voor de subsidieregeling en het subsidie-aanvraagformulier kunt u bij ons opvragen, ophalen of hier downloaden.

Particulieren kunnen ook met hun DigiD via een webformulier subsidie aanvragen.

Neem contact op met het Waterservicepunt Nijmegen:


E-mail: loketduurzaamwonen@nijmegen.nl

Future cities
Nijmegen neemt samen met een aantal andere Europese steden deel aan het EU-project Future Cities. In dit project helpen verschillende internationale overheden elkaar om hun steden klimaatbestendiger te maken
.


www.future-cities.eu
nederlandstalige brochure

engelstalige brochure

Natuurvoedingswinkel Van Nature aan de Gerard Noodtstraat in het centrum van Nijmegen heeft een groendak aangelegd met subsidie van de gemeente. Naast en tussen de zonnepanelen ligt nu een groen sedumtapijt, het lijkt wel een park!

Nijmegen Zonnestad!
Gemeente Nijmegen geeft ook subsidie op zonnepanelen. Klik hier voor meer informatie.