Home - Zoeken - Colofon - Contact
____________________________________________________________________________
Afkoppelen -> Wat kunt u doen? -> Kinderdagverblijven
   
Kinderdagverblijven  
   

Het regent, het regent … we worden lekker nat …
De meeste kinderen spelen graag met water. Reden genoeg om bij de inrichting van de buitenruimte na te denken over de rol die water kan spelen. Buitenspelen is voor de ontwikkeling van kinderen heel belangrijk: motoriek, ontwikkeling van creativiteit, grenzen leren kennen, ontdekken, vertrouwd raken met de natuur… Een goed ingerichte buitenruimte biedt kinderen deze mogelijkheden. En, zo blijkt uit de praktijk, dat kan al met simpele ingrepen en beperkte middelen.

Visitekaartje
Buitenruimtes verdienen een belangrijke plaats in het pedagogische beleid. De inrichting en het gebruik van de buitenruimte worden steeds meer gezien als een kwaliteitsaspect van de opvang. Met de nieuwe wetgeving gaan subsidies rechtstreeks naar ouders. Ouders zullen nog meer dan nu op zoek gaan naar instellingen met een heldere pedagogische visie die niet alleen op papier staat maar ook zichtbaar is in de dagelijkse praktijk. Uit onderzoek blijkt dat de inrichting en het gebruik van de buitenruimte daarbij hoog scoort. De start van een waterproject is in veel gevallen ook een start voor nieuwe initiatieven voor de buitenruimte. 

Wat is er mogelijk?
Regenwater kan een ware bron van vermaak worden: als waterorgel, schoepenrad, voor een ouderwetse pomp, in combinatie met waterspeeltoestellen of gewoon een stroompje om naar te kijken. En als er nieuw gebouwd wordt kan het hemelwater ook worden gebruikt voor het doorspoelen van de toiletten en voor de wasmachine. Het enige dat u hiervoor hoeft te doen is het afkoppelen van regenwater.


 

Voorbeelden

Poespas
Bij kinderdagverblijf Poespas in Nijmegen heeft het waterinitiatief ouders aangezet om de hele buitenruimte aan te pakken. Er is gebrainstormd, er zijn plannen gemaakt en in mei 2001 is het plan uitgevoerd met hulp van de ouders.

Joki
Kinderdagverblijf Joki, in de Wolfskuil, heeft ook regenwater afgekoppeld. Er zijn twee opslagtanks geplaatst.
Het water uit de eerste tank wordt gebruikt om drie toiletjes door te spoelen. Hiervoor hoeft dus, als er voldoende voorraad is, geen zuiver drinkwater meer gebruikt te worden!
1

Primo
Bij kinderdagverblijf Primo is ongeveer 2200 m2 afgekoppeld. Het was het eerste kinderdagverblijf dat aan het project voor kinderdagverblijven deelnam. Na wat aanvangsproblemen zijn de kinderziektes eruit en is er een systeem ontwikkeld dat straks op veel plaatsen toe te passen is. Zo is er bijvoorbeeld een pomp geplaatst in een heuvelachtig 'Teletubby' landschap.

De Tweeling
Op Kinderdagverblijf De Tweeling in Nijmegen wordt het regenwater van het dak sinds kort gebruikt om mee te spelen. Regenwater loopt via zichtbare en onzichtbare leidingen naar een ondergrondse tank waaruit de kinderen het zelf kunnen oppompen met een ouderwetse handpomp. Een ander deel van het hemelwater wordt op zo'n drie meter hoogte door twee buizen geleid en stort bij regen als een waterval in een putje.

Mariken
Kinderdagverblijf Mariken is begin 2001 verhuisd naar de huidige locatie. Daarom kon zomer 2001 een heel nieuw tuinontwerp gerealiseerd worden. En daarin is afkoppeling van regenwater meteen meegenomen! Een groot deel van het regenwater loopt naar een ondergrondse tank van waaruit de kinderen het met een handpomp kunnen oppompen om ermee te spelen. Aan de straatzijde loopt het dakwater in wadi’s en zakt zo in de bodem weg.

De Kloek
Bij kinderdagverblijf De Kloek is het regenwater eind 2002 afgekoppeld.

De Notedop
Bij Peuterspeelzaal De Notedop is in juni 2003 een waterpomp in gebruik genomen. Deze pompt regenwater vanuit een ondergrondse tank op die gevuld wordt met regenwater dat van het dak komt. Overtollig regenwater wordt via een ondergronds systeem geinfiltreerd. Het geheel is opgenomen in een speels tuinontwerp.

Diverse tuinen zijn ontworpen door Paul Spekhorst

 
Wat is er nodig?
Een dosis enthousiasme van management, kinderleiding en ouders. Samen bedenken zij wat ze willen met de buitenruimte en met hemelwater. Hoe past buitenspelen in het dagelijkse werk op het dagverblijf? Het is belangrijk om het hele team te betrekken bij de plannen. Het betekent immers wel wat. Kinderen gaan ermee spelen. Dat betekent ook dat ze af en toe nat kunnen worden. En als er zand in de buurt is weet iedereen wat er gebeurt.
Voor het maken van het technisch plan en de aanleg van pijpen, regenwaterreservoirs, infiltratiesystemen en dergelijke is ondersteuning nodig van een installatiebureau en/of een grondbedrijf. Bij de aanleg van het bovengrondse speelgedeelte kan je als kinderdagverblijf samen met ouders veel zelf doen.
2


Begeleiding

Het Waterservicepunt biedt begeleiding in het hele traject: van de start met ouders en team tot het bijeenbrengen van de aannemers en gemeente voor de uitvoering. Het Waterservicepunt heeft hiermee reeds brede ervaring opgedaan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Waterservicepunt.

Controle van de waterkwaliteit
Bij diverse waterspelen, zoals de pomp bij kinderdagverblijf de Tweeling, de fontein op het Takenhofplein, de bedriegertjes en de Stikke Hezelstraat, controleert een erkend bureau regelmatig op bacteriologische en chemische verontreiniging.

Subsidie
De gemeente Nijmegen geeft samen met het Waterschap Rivierenland onder bepaalde voorwaarden subsidie voor het afkoppelen van regenwater. Voor kinderdagverblijven is er een speciale regeling. Neem voor meer informatie contact op met het Waterservicepunt.

Informatie voor
Woningcorporaties
Stichtingen
Bedrijven
Bouwmarkten
Kinderdagverblijven
Scholen