Home - Zoeken - Colofon - Contact
____________________________________________________________________________
Water -> Drinkwater -> Loden waterleidingen
   
Loden waterleidingen  
   

In Nederland hebben we drinkwater van zeer goede kwaliteit. In veel huizen bevinden zich echter nog loden waterleidingen. Wanneer drinkwater door zo'n leiding loopt, kunnen deeltjes lood in het water terechtkomen. Voor vrijwel niemand levert het drinken van dit water gevaar voor de gezondheid op, maar zuigelingen tot één jaar lopen wel enig risico. Daarom is het verstandig, als in uw woning een loden waterleiding zit, bij de bereiding van flesvoeding bronwater te gebruiken.

Hoe herken ik een loden leiding?
Een loden leiding is te herkennen aan de grijze kleur, een koperen leiding is roodbruin. Vaak zijn ze echter geschilderd en de meeste zijn verwerkt in de vloer of muur.
Soms is alleen een gedeelte van een leiding, op de gemakkelijk bereikbare plaatsen, vervangen. Het is dus niet eenvoudig om erachter te komen of u met een loden leiding te maken heeft. Een erkend installateur kan u hierover meer zekerheid geven. De vervanging van loden leidingen in de woning is een zaak van de woningeigenaar. Huurders van woningen kunnen bij de eigenaar van de woning navragen of er zich een loden drinkwaterleiding bevindt. In woningen die na 1960 gebouwd zijn, komen deze niet voor.

Regels en wetten
Eind 1997 is binnen de EG een gemeenschappelijk standpunt bereikt over de herziening van de EG-Drinkwaterrichtlijn (80/778/EEG). Hierin staat dat de norm voor de concentratie lood 10 µg/l wordt. Dit niveau moet uiterlijk 15 jaar na het van kracht worden van de Drinkwaterrichtlijn in alle lidstaten zijn bereikt.
Nederland heeft de loodnorm van 10 µg/l in drinkwater overgenomen in 2000. Deze norm wordt in ieder geval gehanteerd aan de hoofdkraan.

Loden leidingen buiten uw huis
Sinds 2005 zijn alle loden dienstleidingen (dus de leidingen buitenshuis) gesaneerd.

Nog meer vragen?
- Voor vragen over het herkennen en saneren van loden leidingen kunt u terecht bij een erkend installateur (loodgieter) in uw woonplaats.
- Algemene vragen over lood en gezondheid kunt u stellen aan de informatielijn loden leidingen: T 070 3735924 (tussen 09.00 en 12.00 uur).