Home - Zoeken - Colofon - Contact
____________________________________________________________________________
Afkoppelen -> Wat kunt u doen? -> Bedrijven -> NEC Stadion
   
NEC Stadion  
   

Met 4000 mensen naar het regenwatertoilet
In de pauze van een voetbalwedstrijd is het vaak dringen bij de toiletten. "Het komt wel eens voor dat vier- à vijfduizend mensen tegelijk naar de wc willen", vertelt Theo van Benthum, stadionmanager van NEC. Tijdens de pauze spoelen er dan ook enorme hoeveelheden water door de toiletten heen. Bij de bouw van het splinternieuwe NEC-stadion is daarom goed over het watergebruik nagedacht.

24.000 liter water
Het nieuwe NEC-stadion staat bekend om zijn energiezuinigheid en de bewuste manier waarop er met water wordt omgesprongen. Energiebedrijf Nuon heeft bijvoorbeeld, voor de productie van natuurstroom, zonnecollectoren op het dak van het stadion geplaatst. In samenwerking met dit bedrijf is ook bedacht om het regenwater, dat op het dak van de tribunes terechtkomt, op te vangen en te gebruiken. "Vanaf het tribunedak gaat het water via een goot naar beneden, waar het in ondergrondse tanks wordt opgevangen, nadat het grof is gefilterd. In totaal zijn er acht tanks met elk een inhoud van 3.000 liter", aldus Van Benthum. Dit 'grijze' water wordt vervolgens naar de toiletten en urinoirs gepompt, waar het als spoelwater wordt gebruikt.
De toiletruimtes beschikken overigens wel over kranen met schoon drinkwater.
Normaal gesproken is de voorraad water in de tanks toereikend, maar in langere periodes van droogte kunnen ze leeg raken. Het systeem schakelt dan automatisch over op de 'ouderwetse' aanvoer van water. In feite is het een heel eenvoudig principe, beaamt Van Benthum. "Iedereen zou het kunnen toepassen." Ook al gaat het om hergebruikt water, er wordt geen druppel verspild. Van Benthum: "We controleren alle toiletten na een wedstrijd op defecten zodat ze niet onnodig blijven doorspoelen. Tijdens een wedstrijd blijven de urinoirs constant zachtjes doorstromen, vanwege de hygiëne, maar als het publiek is vertrokken, draaien we de spoeling dicht."

 
   
Informatie voor
Woningcorporaties
Stichtingen
Bedrijven
Bouwmarkten
Kinderdagverblijven
Scholen