Home - Zoeken - Colofon - Contact
____________________________________________________________________________
Afkoppelen -> Regenwaterinfiltratie -> Ondergrondse infiltratie
   
Ondergrondse infiltratie  
Een andere manier is het aanleggen van een ondergrondse infiltratievoorziening. Zo'n voorziening bestaat uit waterdoorlatende kunststof buizen (of kratten), omwikkeld met waterdoorlatend filterdoek. De buis of het krat is berging en infiltratievoorziening tegelijk. Bij dit systeem horen onderdelen als een bladvang en een zandvang, bedoeld om verstopping ervan te voorkomen. Regenwater wordt rechtstreeks naar de infiltratievoorziening afgevoerd.
Boven de buis moet minimaal nog een halve meter grond aanwezig zijn. Ondergrondse infiltratie is geschikt voor verharde tuinen en opritten, maar ook voor kleinere tuinen en voortuintjes.

 

Ondergronds infiltratiesysteem met krat
   

Wat is de benodigde bergingscapaciteit van uw tuin bij deze methode?
We gaan uit van een huis van 8 meter diep en 6 meter breed met 1 regenpijp. Het dakoppervlak wordt vlak gemeten, dus niet van dakgoot naar nok. In dit geval is dat 6 x 8 = 48 m2 .  Bedenk dat als het dak afwatert via 2 of meer regenpijpen u de berekening  moet aanpassen.

Voor ondergrondse infiltratie geldt de regel: voor elke m2 dakoppervlak is 10 liter bergingscapaciteit nodig, maar beter is om dit iets ruimer te nemen bijvoorbeeld 15 liter.

Voorbeeld: het vlakgemeten dakoppervlak is 48 m2.  De benodigde bergingscapaciteit: 48 x 15 liter = 720 liter.
De berging kan gemaakt worden met speciale infiltratiekratjes, omwikkeld met geo-textiel. Deze kratjes zijn 120 bij 60 bij 41 cm (lxbxh); daarmee goed voor 295 liter. Voor de 720 liter zijn dus 3 kratjes nodig.

Tip
Hebt u een lange smalle tuin, dan kunt u ook overwegen een drainagebuis te gebruiken.

Aandachtspunten
* Algemeen:

- Minimale afstand van de infiltratievoorziening tot de gevel moet 1-2 meter bedragen en tot bomen 2 meter.
- Niet afkoppelen bij volledig zinken of koperen daken
- Er mag alleen schoon regenwater zijn aangesloten op de infiltratievoorziening (dus geen wastafel, douche,
schrobputje e.d.)

* Ondergrondse infiltratie:

# Let er bij het aanbrengen van de kratjes op of er plaatselijk geen klei of leem zit
# Boven de kratjes moet minstens 50 centimeter grond liggen.
- Is er een bladvang in de regenpijp(en) aangebracht?
- Is er een zandvang of regenton voor de infiltratievoorziening geplaatst?
- Heeft u filterdoek om de kratjes aangebracht?
- Is rondom de kratjes schoon zand aanbracht (pas op voor scherpe stenen)?
 
Onderhoud
U dient eenmaal per jaar de zandvang te controleren en leeg te halen.