Home - Zoeken - Colofon - Contact
____________________________________________________________________________
Onderzoek Wateroverlast Lindenholt - Dukenburg
   
Onderzoek wateroverlast Dukenburg, Lindenholt  

Alle huishoudens met een tuin in Dukenburg, Lindenholt en enkele gebieden aan de oostzijde van het Maas-Waalkanaal (Neerbosch-Oost en omgeving Winkelsteeg) ontvingen in 2009 een enquêteformulier van de gemeente. De gemeente wil aan de hand van de uitkomsten een beter beeld krijgen van de mate van wateroverlast in deze stadsdelen.

In 2009 vond een zelfde onderzoek plaats in de wijken Lankforst, Malvert en Weezenhof. De gemeente vroeg circa 2500 huishoudens melding te maken van eventuele wateroverlast. De gemeente ontving bijna 100 meldingen. Studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein uit Velp hebben 32 meldingen nader onderzocht. De conclusies van de studenten over de oorzaken van de wateroverlast in relatie tot de bouwkundige staat van de onderzochte huizen werden bevestigd door adviesbureau Wareco.

Enquêterapport
Om te kunnen beoordelen of de conclusies ook gelden voor Dukenburg, Lindenholt, Neerbosch-Oost en enkele gebieden in Hatert ontvingen huishoudens met een tuin in die wijken in 2009 een enquête. Liefst 4330 van de 13.000 huishoudens reageerden op de enquête. De uitkomsten van de enquête laten zien dat wateroverlast overal voorkomt in die wijken, maar ook dat veel huishoudens geen wateroverlast ervaren. Verder geven veel huishoudens aan dat het regenwater veel meer dan het grondwater de oorzaak zal zijn voor de wateroverlast.

Technisch onderzoek
Daarnaast heeft adviesbureau Wareco 24 huizen bouwkundig onderzocht en in de aangrenzende tuinen de bodemopbouw en waterhuishouding vastgesteld. Ook van dit onderzoek zijn de resultaten bekend. Om privacyredenen zijn de specifieke  onderzoeksresultaten van de huizen weggelaten.

Hoe nu verder?
Tenslotte heeft de gemeente de samenwerking gezocht met woningcorporaties. Gezamenlijk wordt bekeken hoe de wateroverlast in de wijken het beste kan worden bestreden. Kijk onder: Hoe nu verder?