Home - Zoeken - Colofon - Contact
____________________________________________________________________________
Afkoppelen -> Regenwaterinfiltratie -> Oppervlakteinfiltratie
   
Oppervlakte-infiltratie  
De eenvoudigste en minst ingrijpende methode is: oppervlakte-infiltratie. Het regenwater wordt rechtstreeks van het dak afgevoerd naar een ruime plek in uw tuin. Zaag hiertoe de regenpijp af, vang het regenwater op in een gootje en laat het naar de bezinkplek stromen. Een gootje kunt u bijvoorbeeld maken van klinkertjes of vijverfolie. De bezinkplek is tevens de berging. Als het hard regent zal daar tijdelijk water blijven staan.
Voorwaarde bij infiltreren op deze manier is wel dat uw tuin een voldoende waterdoorlatende bodem heeft op de plek waar het regenwater uitstroomt, bijvoorbeeld van zand of grind. Verder dient u het regenwater in uw eigen tuin te houden, zodat bij hevige regenval het water niet naar uw buurman of naar de openbare weg stroomt.

 

 
Infiltratieverharding  

In plaats van gewone terrasverharding, kunt u kiezen voor de aanleg van infiltratieverharding. Deze bestaat uit speciale stenen die water doorlaten. Hiervan zijn tal van verschillende maten en kleuren beschikbaar, voor een indruk kunt u op de 3de van Hezewijkstraat naast Villa Nova een kijkje nemen.

Belangrijk bij het toepassen van infiltratieverharding is de doorlaatbaarheid van de ondergrond. Hiervoor kunt u de doorlaatbaarheidstest doen.

Foldermateriaal is op te vragen bij Klostermann BV en de leverancier van deze materialen in de regio is Jansen Sierbestrating in Wijchen.

Klostermann BV
Tel: 0321-314350
http://www.klostermann-beton.nl/
Jansen Sierbestrating
Tel: 024-6412776
http://www.jansensierbestrating.nl/
   

Wat is de benodigde bergingscapaciteit van uw tuin bij oppervlakteinfiltratie?

We gaan uit van een huis van 8 meter diep en 6 meter breed met 1 regenpijp. Het dakoppervlak wordt vlak gemeten, dus niet van dakgoot naar nok. In dit geval is dat 6 x 8 = 48 m2 .  Bedenk dat als het dak afwatert via 2 of meer regenpijpen u de berekening  moet aanpassen.

1 - Oppervlakte-infiltratie
Vuistregel bij deze methode is: voor elke m2 vlakgemeten dakoppervlak hebt u een halve m2 tuinoppervlak nodig. Het benodigde tuinoppervlak bij ons voorbeeldhuis van 6 x 8 m2  is dus 48 gedeeld door 2 = 24 m2 .

Aandachtspunten
* Algemeen
- Minimale afstand van de infiltratievoorziening tot de gevel moet 1 meter bedragen en tot bomen 2 meter.
- Niet afkoppelen bij volledig zinken of koperen daken
- Er mag alleen schoon regenwater zijn aangesloten op de infiltratievoorziening (dus geen wastafel, douche, schrobputje e.d.)