Home - Zoeken - Colofon - Contact
____________________________________________________________________________
Water -> Oppervlaktewater
   
Oppervlaktewater  

Oppervlaktewater is al het water in sloten, plassen, vijvers, kanalen, meren, beekjes en rivieren. Dus op plassen regenwater na al het water dat je buiten ziet. Oppervlaktewater is de noodzakelijke leefruimte van heel wat planten en dieren. Voor een gezonde omgeving hebben ook wij mensen gezond water nodig.

Steeds vuiler
Vroeger had de natuur het vermogen de watervervuiling op te ruimen. In de loop van de 20e eeuw groeide de bevolking van ons land en nam ook de bedrijvigheid sterk toe. Al die mensen loosden hun afval. Tussen 1960 en 1970 was de vervuiling het ergst. In sommige wateren was nauwelijks enig leven meer mogelijk. De Rijn werd wel het riool van Europa genoemd.
Om aan deze situatie een eind te maken werd de Wet verontreinigingen oppervlaktewateren (WVO) ingevoerd. In Nijmegen en omgeving zorgde Zuiveringsschap Rivierenland vanaf 1971 voor de uitvoering van deze wet en dus voor een verbetering van de waterkwaliteit. Het zuiveringsschap werkte steeds vaker samen met de andere waterschappen in het gebied: de polderdistricten. Met ingang van 1 januari 2002 zijn zij samengegaan in Waterschap Rivierenland.
Gelukkig is de waterkwaliteit de afgelopen jaren sterk verbeterd.

Schoner water in Nijmegen
Schoon oppervlaktewater: natuurlijk willen we dat allemaal. Heldere parkvijvers, bevolkt door verschillende soorten vissen en gevarieerd begroeid, zowel in het water als langs de oevers. Iedereen kan zijn steentje bijdragen om ervoor te zorgen dat het oppervlaktewater in Nijmegen schoon wordt en schoon blijft.

Wat doet de gemeente?
Zij voert verschillende maatregelen uit die de waterkwaliteit ten goede komen. De gemeente
- zorgt ervoor dat riolen minder hoeven over te storten in het oppervlaktewater,
- maakt vijvers en waterbodems schoon, zodat vervuiling verdwijnt,
- helpt met de aanleg van natuurvriendelijke oevers, die een natuurlijk zuiveringsproces bevorderen.
Onder wijken en buurten leest u wat er in uw wijk gebeurt.

En u?
- Natuurlijk gooit u geen afval in het water!
- Laat uw hond liever niet poepen vlakbij open water: de vuiligheid kan erg gemakkelijk ín het water spoelen.
- Voer ook eenden en andere waterdieren zo min mogelijk: hoe meer voedsel, hoe meer dieren - het biologisch evenwicht raakt dan verstoord.

Diffuse bronnen
Watervervuiling kan verschillende bronnen hebben. Deze zijn in twee hoofdgroepen te verdelen: puntbronnen en diffuse bronnen. Puntbronnen lozen hun vervuiling vanuit een vast, aanwijsbaar punt. Daardoor zijn ze relatief eenvoudig op te heffen. Diffuse bronnen zijn lastiger te bestrijden: de vervuiling komt uit een groter, diffuser, gebied. Daardoor is de bestrijding een stuk moeilijker. Voorbeelden van diffuse bronnen zijn: chemische onkruidbestrijdingsmiddelen, lood, koper en zink van daken, bouwmaterialen en uit leidingen, houtverduurzamingsmiddelen in schuttingen en beschoeiingen, uitlaatgassen van auto’s, uitspoeling van bemesting. Om ervoor te zorgen dat de waterkwaliteit verder verbetert, is het belangrijk ook de diffuse vervuilingsbronnen aan te pakken. Hier gaan we de komende jaren hard aan werken met iedereen die kan bijdragen aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Gezonde en ongezonde vijvers
Vijvers kunnen op heel wat manieren vervuild raken: door vuil dat van een andere plek komt, vervuiling die direct in de vijver gegooid is, zuurstoftekort. Vaak is aan een vijver te zien, soms ook te ruiken, dat het water vervuild is. Een belangrijke bron van vervuiling is poep: eendenpoep, maar ook hondenpoep. Daarom is het af te raden eenden te voeren (ze vermenigvuldigen zich dan onnatuurlijk veel) en honden uit te laten in de buurt van een vijver.
Bij warm weer, dat wat langer aanhoudt, kan blauwalg optreden. Blauwalg kan jeuk en huidirritatie veroorzaken. Zwemmers die water met blauwalg binnen krijgen, kunnen maag- en darmstoornissen oplopen. De kwaliteit van officieel zwemwater wordt in de zomer regelmatig gecontroleerd, onder andere op het voorkomen van blauwalg.
In vervuild water komen vaak ratten voor. Ratten zijn om verschillende redenen schadelijk: ze kunnen besmettelijke ziektes overbrengen en ze kunnen schade toebrengen aan de waterbodem en de oevers. Gelukkig kunnen we wel wat doen om de kans op ratten te verkleinen: we kunnen ervoor zorgen dat het water en de omgeving schoon blijven, zodat er voor de dieren niets te zoeken is.

Botulisme
Botulisme komt het meest voor in ondiep, stilstaand water, zoals in parkvijvers. Dat wordt bij mooi weer namelijk snel warm en zuurstofarm, de ideale omstandigheden voor een forse groei van de botulisme-bacterie. U herkent de verschijnselen aan de dieren: verlamde vogels, naar adem happende vissen of zelfs dode dieren.
Als u vermoedt dat u een geval van botulisme gezien hebt:
Raak geen dode of zieke dieren aan!
Waarschuw de dierenambulance of de gemeente.

Grote waternavel

De Grote waternavel is een waterplant die van oorsprong niet in Nederland voorkomt maar de laatste jaren steeds meer opdoemt. Hij groeit vanuit de oever met scheuten de sloot in en vormt grote matten die in het midden boven het water uitkomen. De plant zorgt voor problemen omdat hij door explosieve groei in korte tijd het hele wateroppervlak kan bedekken. Dit leidt dan tot afwateringsproblemen en het is funest voor het overige leven in het water. De waterplant rukt op vanuit de tuinen en vijvers waarin hij is aangeplant. Is hij eenmaal ergens aangetroffen, dan moet de gemeente of het waterschap de planten zo snel mogelijk verwijderen. Tuineigenaren hebben geen schuld: de plant was te koop bij tuincentra en in de aquariumhandel.
Per 1 januari 2001 is de kweek van en de handel in de Grote waternavel echter verboden. Dus: heeft u Grote waternavel en wilt u die kwijt? Niet in openbaar water! Wel kunt u ze, zoals alle plantenresten, op de composthoop of in de groene container gooien.
De Grote waternavel is herkenbaar aan de bladeren die gekarteld zijn en als een soort paraplu op een steel boven het water staan. De stengel is stevig en glad en is opgebouwd uit segmenten met wortelkransjes. De stengel breekt gemakkelijk af en de losse stengels kunnen op een andere plaats opnieuw gaan woekeren.


Informatie over vissen en visvergunning in Nijmegen

 

 

 

 

 

 

 

Kwaliteit Nijmeegs stadswater
is goed.
Tot deze conclusie kwam
bioloog Kim Vermonden
na haar promotieonderzoek
in 2010.
Lees de recensies in
Trouw
NRC
NRC Next