Home - Zoeken - Colofon - Contact
____________________________________________________________________________
Afkoppelen -> Wat kunt u doen? -> Scholen
   
Scholen  

Scholen kunnen op verschillende manieren bijdragen aan de realisatie van het Waterplan Nijmegen: ze kunnen zelf maatregelen nemen om regenwater af te koppelen, water te besparen of vervuiling te voorkomen. En ze kunnen het thema 'water' behandelen in de les. Hiervoor zijn vele materialen beschikbaar.

Maatregelen nemen
Veel scholen zijn bij uitstek geschikt om afgekoppeld te worden van het riool. De meeste schoolgebouwen zijn vrijstaand en ze hebben een groot dakoppervlak. Het afgekoppelde regenwater kan in de grond gebracht worden of een functie in de tuin of op de speelplaats vervullen. Ook is het mogelijk water op te slaan in een tank en het als spoelwater voor de toiletten te gebruiken. Zo bespaart u veel drinkwater! Ook andere manieren van drinkwaterbesparing zijn toepasbaar op scholen. Heeft u vragen over het toepassen of uitvoeren van maatregelen? Wilt u zich gewoon eens oriënteren? Mail het Waterservicepunt Nijmegen via loketduurzaamwonen@nijmegen.nl.

Educatief materiaal over water
De schoolomgeving is bij uitstek geschikt om kinderen de natuur te laten beleven.
Ten behoeve van het onderwijs zijn er diverse les- en excursiemogelijkheden ontwikkeld met het thema 'water'. Het Milieu Educatie Centrum, het IVN-Rijk van Nijmegen en het Natuurmuseum hebben in samenwerking met de gemeente Nijmegen een wijkgericht lespakket ontwikkeld: 'Water voor later'. Het project bestaat uit verschillende leskisten over het thema 'water' en daarbij kunt u keuzes maken voor het ondernemen van allerlei excursies. In het project zitten heel wat doe-activiteiten, zoals proefjes en meetoefeningen. Kinderen vinden die heel leuk om te doen! Bijzonder vernieuwend is, dat alle wereldoriëntatievakken in het project aan bod komen. Daardoor is het project goed in het lesrooster in te passen.

Excursie in uw buurt
Als er bij u in de buurt een grootschalig afkoppelproject gaande is kan het Waterservicepunt Nijmegen een les met excursie geven.

   
Informatie voor
Woningcorporaties
Stichtingen
Bedrijven
Bouwmarkten
Kinderdagverblijven
Scholen