Home - Zoeken - Colofon - Contact
____________________________________________________________________________
Afkoppelen -> Wat kunt u doen -> Subsidie
   
Subsidie afkoppelen  
   

Voorwaarden
De gemeente Nijmegen verstrekt onder bepaalde voorwaarden subsidie voor het afkoppelen van de regenwaterafvoer van verhard oppervlak. Belangrijkste voorwaarde is dat het moet gaan om dak- en/of terreinverharding in bestaand stedelijk gebied met een gemengd rioolstelsel. Door hier te klikken verschijnt een kaart van Nijmegen: binnen de dikke rode rand kunt u afkoppelen, de overige gebieden zijn al afgekoppeld.

Subsidiebedragen
€ 5,- per vierkante meter afgekoppeld oppervlak voor ondergrondse infiltratie van regenwater. Let op: indien u ondergrondse infiltratie gaat toepassen moet er altijd een blad- en zandvanger worden geïnstalleerd en dient u foto's van de aanleg bij de gereedmelding in te dienen!
€ 10,- per vierkante meter afgekoppeld oppervlak voor bovengrondse infiltratie van regenwater.

Let op: de aansluiting van de regenpijp naar de riolering moet altijd ondergronds worden afgedopt als u afkoppelt!

Subsidie aanvragen, informatie en advies
Het Waterservicepunt verzorgt in opdracht van de gemeente de subsidieregeling voor het afkoppelen. Particulieren, aannemers en projectontwikkelaars kunnen bij ons terecht voor informatie en advies.

De voorwaarden voor de subsidieregeling en de wijze van aanvragen met een aanvraagformulier vindt u op www.nijmegen.nl, Digitaal Loket onder subsidies en dan afkoppelen regenpijpen. Na uitvoering van de werkzaamheden wordt een afspraak met het Waterservicepunt gemaakt en dient u voor uitbetaling van de subsidie een gereedmeldindingsformulier in te vullen.

Particulieren kunnen met hun DigiD een aanvraag doen of u kunt een formulier via deze link versturen of downloaden.

Als u (subsidie) vragen heeft, een subsidieaanvraagformulier thuis wilt ontvangen, advies nodig heeft of een plan voor afkoppelen wilt laten beoordelen, kunt u contact opnemen met het Waterservicepunt: loketduurzaamwonen@nijmegen.nl

Krijgt u subsidie als u niet in de gemeente Nijmegen woont?
Als u in het werkgebied van Waterschap Rivierenland (www.waterschaprivierenland.nl) woont, dient u voor subsidie contact op te nemen met uw eigen gemeente om na rechtreeks met hen contact opnemen, www.wrij.nl - 0314-369 369.

 

Bereken ruimtebeslag

Hoeveel bedraagt het dakoppervlak dat is aangesloten op de regenpijp naar de infiltratievoorziening?
in m2 dakoppervlak.

U heeft dan ca. 50% van dit oppervlak nodig voor oppervlakteinfiltratie of het aantal m2 x 10 liter aan inhoud bij ondergrondse infiltratie (vergeet de bladvanger en de zandvanger niet)

( deze tool werkt niet meer, excuses voor het ongemak)