Home - Zoeken - Colofon - Contact
____________________________________________________________________________
Afkoppelen -> Wat kunt u doen?
   
Terugkoppeling onderzoek wateroverlast  
Dukenburg en Lindenholt  


Naar aanleiding van de enquête over (grond)wateroverlast in Dukenburg en Lindenholt heeft de gemeente Nijmegen een brief verstuurd met de resultaten van de onderzoekingen op dit moment. Onderzocht is de herkomst van water in kruipruimten en de bouwconstructies van diverse woningtypen. Bovendien zijn de grondwater- en kanaalstanden gemonitoord en in kaart gebracht.

• De kaart met de verschillende meetgebieden (raaien) van de grondwaterpeilbuizen vindt u hier. De blauwe stippen met een nummer geven de peilbuizen aan.

• De grafieken met de grondwaterstanden van de verschillende peilbuizen vindt u hier.

• De relatie van kanaal- en grondwaterstanden vindt u hier.

• Om meer inzicht te krijgen in de doorlaatbaarheid van de bodem in het gebied kunt u hier de bodemkaart van het stadsdeelgebied inzien

Hier vindt u een aantal maatregelen en/of oplossingsrichtingen die u kunnen helpen om (grond)wateroverlast op uw perceel te bestrijden.