Home - Zoeken - Colofon - Contact
____________________________________________________________________________
Afkoppelen -> Regenwaterinfiltratie -> Verlaging plus grindkoffer
   
Verlaging plus grindkoffer  
   

Een andere wijze van infiltreren is een combinatie van berging en over laten stromen. Het regenwater wordt  met een gootje afgevoerd naar een ondiepe kuil – een verlaging – in uw tuin. De verlaging dient als berging. In de bodem van de verlaging is een grindkoffer ingegraven: een hoeveelheid grind ingepakt in filterdoek. Het filterdoek zorgt ervoor dat er geen zand instroomt waardoor het grindpakket zou dichtslibben. De grindkoffer zorgt voor de infiltratie van het water in de bodem. Voordeel van deze manier is dat de waterafvoer minder tuinoppervlak vergt dan bij oppervlakte-infiltratie.

Waterdoorlatend filterdoek (worteldoek) is te koop bij tuincentra of in de doe-het-zelf-zaak.
  Grindkoffer wordt gegraven
   

Wat is de benodigde bergingscapaciteit van uw tuin bij deze methode?

We gaan uit van een huis van 8 meter diep en 6 meter breed met 1 regenpijp. Het dakoppervlak wordt vlak gemeten, dus niet van dakgoot naar nok. In dit geval is dat 6 x 8 = 48 m2 . De totale berging die nodig is is dan 48 x 15 liter = 720 liter. Bedenk dat als het dak afwatert via 2 of meer regenpijpen u de berekening  moet aanpassen.

U maakt een verlaging en graaft een zogenaamde grindkoffer in (dit is los grind, omhuld met geo-textiel). Op het moment dat de verlaging vol is, kan het water overstromen naar de omliggende tuin. De grindkoffer zorgt ervoor dat het water sneller weg kan en dat de verlaging niet lang drassig blijft.

  Een paar maanden later

U kunt ook een greppel maken van bijv. 20 cm. diep en 1 meter breed. In de bodem graaft u een sleuf van 30 x 30 cm. Deze sleuf vult u met grind (omhuld met geo-textiel). Deze grindkoffer heeft een bergingscapaciteit van 30 liter per strekkende meter. De verlaging zelf heeft een capaciteit van ± 100 liter per strekkende meter. In totaal komt dit dus op 130 liter per strekkende meter. Voor het dak van 48 m2 moeten we 720 liter op kunnen slaan. De lengte van de greppel is dan 720 gedeeld door 130 ofwel ± 5,5 meter.

Aandachtspunten
* Algemeen
- Minimale afstand van de infiltratievoorziening tot de gevel moet 1-2 meter bedragen en tot bomen 2 meter.
- Niet afkoppelen bij volledig zinken of koperen daken
- Er mag alleen schoon regenwater zijn aangesloten op de infiltratievoorziening (dus geen wastafel, douche,
schrobputje e.d.)
 * Verlaging plus grindkoffer:
- Is de bodem van de verlaging waterdoorlatend? (geen klei of teelaarde?)
- Stroomt het water niet naar uw buren?
- Heeft u filterdoek om het grind aangebracht?