Water

waterNederlanders gebruiken steeds meer water. De inspanning die nodig is om iedereen genoeg schoon water te leveren wordt steeds groter en duurder. Maar de productie kan niet onbeperkt worden uitgebreid. Water zuiveren en transporteren kost bovendien energie en er zijn chemicaliën bij nodig. Om in de toekomst onze drinkwatervoorraad veilig te stellen voor het nageslacht dienen we zuinig om te springen met onze grondwatervoorraad.

Drinkwaterbesparing: waarom is het belangrijk om minder water te gebruiken?

Het is de bedoeling dat huishoudens in Nijmegen een half procent per jaar besparen. In 2020 is er dan 10% bespaard. Ook bedrijven worden gestimuleerd drinkwater te besparen en “ander water” in bedrijfsprocessen te gebruiken.

Wat kost drinkwater?

Drinkwaterbedrijven hanteren verschillende tarieven. Duizend liter drink water (één kubieke meter, of ‘kuub’) kost ongeveer € 1,055 (excl. belasting op leidingwater, btw en vastrecht per jaar). Leidingwater is dus honderden keren voordeliger dan flessenwater, terwijl het kwalitatief minstens even goed is. Heeft u vragen over uw rekening of over meterstanden dan kunt u contact opnemen met uw drinkwaterbedrijf.

Watersysteem

Het watersysteem is de natuurlijke weg van het water.
Regenwater valt op de grond en zakt in de bodem (grondwater) of loopt naar het oppervlaktewater. Het grootste deel komt uiteindelijk in zee terecht. Daar verdampt het, vormt het wolken die naar land drijven en opnieuw neerslag geven.

Waterketen

De waterketen wordt gevormd door de keten van ingrepen van de mens op het watersysteem.
Grondwater pompen we op om er drinkwater van te maken. Na gebruik is dit afvalwater en gaat het naar de rioolwaterzuivering. Na zuivering lozen we het water weer in het oppervlaktewater.

Wat is grondwater

Grondwater is regen- of rivierwater, dat door de aardbodem naar grote diepten is gesijpeld. Onderweg hebben allerlei processen plaatsgevonden, waardoor bacteriën en virussen uit het water zijn verwijderd. Het is meestal van goede kwaliteit behalve onder de steden en met name onder de bedrijventerreinen. Daar kunnen verontreinigingen zitten van vroegere industriële activiteiten (gasfabrieken en wasserijen).

Grondwater in Nederland

Overal in Nederland wordt op zekere diepte onder het aardoppervlak grondwater aangetroffen. De diepte waarop de grondwaterspiegel zich op verschillende plaatsen in ons land bevindt, kan sterk variëren. In het westen van Nederland bevindt de grondwaterstand zich soms maar enkele decimeters onder ‘maaiveld’ (een ander woord voor aardoppervlak). In gebieden als de Veluwe en de stuwwal bij Nijmegen wordt het grondwater vaak pas op een diepte van tientallen meters aangetroffen. De afstand tussen het maaiveld en de grondwaterstand heet de ontwateringsdiepte.