Home - Zoeken - Colofon - Contact
____________________________________________________________________________
Bij u in de wijk -> Acker
   
Acker  
Bij de aanleg van de stadsdelen Lindenholt en Dukenburg in de jaren '60 en'70 van de vorige eeuw is de afvoer van het regenwater gescheiden van het vuilwaterriool. Het water wordt afgevoerd naar watergangen en vijvers.  

Het Anker: vijver bij Heeskesacker / Steekse Acker

Pinherinrichtingsproject

Deze vijver, gelegen tussen de wijken Heeskesacker en De Steekse Acker is inmiddels al een tijd geleden opgeleverd. Dat is ook goed te zien.


De oevers zijn weer goed begroeid met een bloemrijke vegetatie van oeverplanten als Gele Lis, de paarse Kattestaart, de sigaren van de Lisdodde en nog veel meer. Ook de amfibiepoel in het uiterste noordoosten doet het erg goed. Bij de monitoring van de libellen en dagvlinders vorig jaar zijn ook vele soorten bij deze vijver aangetroffen. De sloot Dat moet voorkomen worden. Daarom zorgt de gemeente ook hier voor een goede verankering in haar beheer. Een beheerplan wordt opgesteld en nieuwe onderhoudstechnieken worden ingevoerd bij de gemeente en waterschap om de oevers op ecologische leest te onderhouden.
Eén knelpunt is de hoek voorbij het strandje waar stapstenen zijn neergelegd bij het bruggetje. Die stenen vallen nauwelijks op omdat veel drijfvuil door de wind in deze hoek wordt gedreven. De stenen worden daarom weggehaald en krijgen een nieuwe plek dichtbij de dubbele vlonder. Voor afvang van het drijfvuil overlegt de gemeente met het waterschap wat de beste oplossing is. Gedacht kan worden aan drijvende balken op het water, zoals er voorheen ook één lag. Die balken vangen het drijfvuil op en loodsen dat naar de hoek waar het verzameld en verwijderd kan worden.
Ook het strandje zelf ontwikkelt zich niet goed. Op het oostdeel van het strand blijft een aanspoelsellaag  (vooral blaadjes) achter, waardoor zich hier nu veel planten ontwikkelen. Dit zijn allemaal zogenaamde pionier planten, die ook op de oevers van rivieren te vinden zijn maar hier niet gewenst. Het strand wordt daarom nog een keer opnieuw ingericht.

Middels een prijsvraag is er een nieuwe naam voor het park gekozen: Het Anker

De herinrichting van het gebied rond de vijver tussen de Heeskesacker en de Steekse Acker, is mede vorm gegeven door omwonenden in samenwerking met de gemeente. SOM onderwijs- en milieuprojecten / Waterservicepunt Nijmegen heeft het proces begeleid.

 
____________________________________________________________________________
De Omloop - park in Lindenholt-centraal
Pinherinrichtingsproject

De gemeente heeft samen met bewoners een plan gemaakt voor de herinrichting van vijvers, oevers en groenzone langs het Bertoosterboschpad. SOM onderwijs- en milieuprojecten / Waterservicepunt Nijmegen heeft het proces begeleid.


Er is in drie groepen gewerkt: één groep hield zich bezig met recreatieve activiteiten en spelen, één met natuur en water en één met de structuur van het gebied. Ook kinderen zijn betrokken geweest bij het maken van een plan voor de inrichting van een waterspeelplaats. Het ontwerp is een samenspel geworden van natuurvriendelijke oevers, plekken waar gespeeld of gevist kan worden en fraaie waterpartijen.
De omgeving van de kinderboerderij is opgeknapt en zal gaan functioneren als centrale ontmoetingsplek in het gebied. Vlakbij is een waterspeelplaats aangelegd en zijn enkele speelvelden verbeterd. Vooral aan de Horstacker zijde van de vijver is veel beplanting gerooid of gedund voor de verbetering van de sociale veiligheid rondom de speelplekken en de fietspaden.

Nieuwe namen in het park
Centrale vijver Lindenholt, Park Lindenholt of watergang centraal klinken saai en nodigen niet uit tot een bezoek. Middels een prijsvraag zijn er nieuwe namen gekozen. Het park heet De Omloop, de centrale vijver De Ontmoeting en de waterspeelplaats 't Floddertje.