Home - Zoeken - Colofon - Contact
____________________________________________________________________________
Bij u in de wijk -> Aldenhof
   
Aldenhof  
Bij de aanleg van de stadsdelen Lindenholt en Dukenburg in de jaren '60 en'70 van de vorige eeuw is de afvoer van het regenwater gescheiden van het vuilwaterriool. Het water wordt afgevoerd naar watergangen en vijvers.  

Park Staddijk

Pinherinrichtingsproject

De waterpartijen worden alleen door kwelwater en regenwater gevoed en zijn daarmee vrijwel onafhankelijk van menselijke invloeden. Daardoor kunnen ze zich ontwikkelen tot ecologisch hoogwaardig water.


In het najaar van 2008 is de gemeente gestart met de uitvoering van de werkzaamheden in het park Staddijk. De aanpassingen moeten er voor zorgen dat het park voor veel bezoekers vanuit Dukenburg weer een trekpleister wordt. Om het park toegankelijker te maken worden nieuwe ingangen gemaakt en oude verbeterd. Nu kun je op vier plaatsen vanuit de wijken Meijhorst en Aldenhof naar het park lopen. Door zowel in Aldenhof als in Meijhorst een nieuwe brug over de watergang te plaatsen, wordt de toegang vergroot. Veel mensen kunnen hierdoor sneller naar het park wandelen en hiermee wordt een bezoek aantrekkelijker. Daarnaast worden smalle toegangen verbreed en wordt veel beplanting gerooid of gedund.
Vanaf de Staddijk komen meer inkijkjes het park in en alle paden worden verbeterd. Het fietspad wordt opnieuw geasfalteerd en de wandelpaden krijgen een nieuw laagje verharding. Beplanting die te dicht op de paden groeit, wordt gerooid. Door al deze werkzaamheden wordt de sociale veiligheid vergroot en zal het park meer uitnodigen voor een wandeling.

Ook de oevers van de vijver worden aangepakt. De oude en versleten beschoeiing wordt verwijderd en hier komt een natuurvriendelijke oever voor in de plaats. Veel begroeiing langs de oever zal verdwijnen waardoor je weer uit kunt kijken over het water. Hiermee wordt de vijver niet alleen aantrekkelijker voor planten en dieren, maar ook voor de wandelaar.