Home - Zoeken - Colofon - Contact
____________________________________________________________________________
Bij u in de wijk -> Biezen
   
Biezen  
   

Biezenstraat

Pinherinrichtingsproject

De Biezenstraat is in 1999 opnieuw ingericht. Er moest een nieuw transportriool worden geplaatst. Bij de reconstructie is een groot deel van de Biezenstraat afgekoppeld.


In de hele Biezenstraat is in de stoep poreuze infiltratieverharding neergelegd. In het stuk Biezenstraat tussen de Waterstraat en de Riverstraat zijn bovendien de daken deels afgekoppeld. Het water loopt daar vanaf de regenpijp via een goot naar de openbare weg. In de openbare weg ligt een regenwaterriool die het water afvoert naar het bassin aan de Rivierstraat. Meestal zakt het water daar weg in de bodem.

 
____________________________________________________________________________
Biezendwarsstraat
Pinherinrichtingsproject

Speciaal voor de opvang van hemelwater, afkomstig van de verharde oppervlakken als wegdek en trottoir, is een poreuze betonnen infiltratiebuis (IT riool) aangelegd.


Door de doorlaatbaarheid van deze buizen kan het 'schone' hemelwater langzaam en gespreid in de bodem zakken. Ook de daken van belendende woonhuizen wateren aan de voorzijde via dit systeem af: het water wordt vanaf de regenpijp aan de voorgevel middels een gootje in de voortuin en via ribbeltegels op de stoep naar de straat geleid.
60 % van de woonhuizen is op deze manier afgekoppeld.

 
____________________________________________________________________________
Rivierstraat
Pinherinrichtingsproject
Speciaal voor de opvang van hemelwater, afkomstig van verharde oppervlakken als wegdek en trottoir, werd er een aparte hemelwaterafvoerbuis aangelegd. Door deze buis wordt nu al het regenwater van de openbare weg verzameld en getransporteerd naar de riooloverstort van de wijk de Biezen.

Daar kan het 'schone' hemelwater langzaam en gespreid in de bodem zakken. Door regenwater af te koppelen van het vuilwaterriool zal er in principe minder overstort plaatsvinden van vuilwater, dat naar de rioolwaterzuivering wordt gebracht.
Ook de daken van belendende woonhuizen wateren aan de voorzijde via dit systeem af, doordat het water middels gootjes en ribbeltegels vanaf de regenpijp naar de straat wordt  geleid. Via de kolken verdwijnt het regenwater dan in de hemelwaterafvoerbuis naar de overstortvijver aan het eind van de straat.
65 % van de woonhuizen is op deze manier afgekoppeld.
 
____________________________________________________________________________
Voorstadslaan
Pinherinrichtingsproject
In 2003 is de Voorstadslaan grondig onderhanden genomen. Het riool is vervangen en het regenwater komt niet langer in het riool terecht.

Onder het geasfalteerde wegdek is een waterdoorlatende laag aangebracht: aquaflow. De parkeervakken zijn voorzien van speciale, waterpasserende verharding. Het regenwater kan er door de voegen tussen de stenen naar de ondergrondse voorziening zakken.
Ook regenwater van daken wordt naar deze bestrating afgevoerd. Dit herkent u aan de regenwatergootjes in de tuinen. 62 % van de woonhuizen is op deze manier afgekoppeld.