Home - Zoeken - Colofon - Contact
____________________________________________________________________________
Bij u in de wijk -> Grootstal
   
Grootstal  
   

Einsteinstraat

Pinherinrichtingsproject

Woonmilieuverbetering rond vijf lats: de flats zijn afgekoppeld en wateren af op vijf grote wadi’s in de nabijheid. Het totaal afgekoppelde oppervlak komt neer op 1.120 m2: per flat is er een oppervlak van 240 m2, dit komt overeen met 80 m2 per HWA ofwel 1.200 Liter per infiltratieplaats.


Op de infiltratieplaatsen is een oppervlak van 5 m2 gebruikt met daarin 1 m3 infiltratiezand. Bij de uitloop van de ribbeltegels in de infiltratieplek zijn open grasbetontegels geplaatst tegen het uitspoelen van het zand. 93 % van de flats is op deze manier afgekoppeld.

____________________________________________________________________________

Gebied tussen St. Jacobslaan - Edisonstraat - Buys Ballotstraat en Einsteinstraat (incl. Archimedesstraat, Galileistraat, Daltonstraat, stukje van Peltlaan)

Pinherinrichtingsproject

Dit gebied is afgekoppeld. Er is gebruik gemaakt van het natuurlijke verval van de straten om regenwater af te laten stromen naar infiltratieplaatsen in het groene plantsoen dat zich op verschillende locaties in dit gebied bevindt. De straatkolken zijn dichtgemaakt en na een proefperiode op veel plaatsen weggehaald.


‘Blauwbekkens’
Zoveel mogelijk water afkoppelen betekent dat de hele rijbaan, het trottoir en de dakvlakken zijn aangepakt. Om het regenwater af te voeren van de ene naar de ander zijde van de weg zijn de zogenaamde ‘omgekeerde drempels’ of 'Blauwbekkens ' aangelegd. Deze functioneren als verzamelgoot van hemelwater. Het water dat in de blauwe vlakken op de weg wordt verzameld, gaat via een gootje naar een wadi waar het water infiltreert. De ‘omgekeerde drempels’ zijn in blauwe stenen uitgevoerd om mensen meer waterbewust te maken. Verder hebben de blauwe vlakken een verkeersremmend effect wat voor een groot deel komt door de blauwe kleur.

De dakvlakken van woningen zijn afgekoppeld door het afzagen van de regenpijp waarna het regenwater via een gootje door de voortuin op het trottoir en in de goot belandt.

Omdat een aantal woningen alleen regenwaterafvoeren hebben aan de achterzijde zijn er infiltratie-units in de achtertuinen geplaatst. Doordat we hier met kleine tuintjes te maken hebben die alleen via een brandgang en een standaarddeurmaat toegankelijk zijn, is hier met klein materieel gewerkt. Met een minikraan van 60cm breed die door elke deur past is druk gezet op de grondboor. Die boort gaten tot 5 meter diepte waarbij zo minimaal mogelijk is ingegrepen in de bestaande situatie. Bij de infiltratie-units zijn een bladvang en een regenton geplaatst.
De regentonnen zijn behoorlijk in trek in deze wijk, omdat het hier van nature om droge grond gaat. Wanneer de regenton (die ook als zandvang dient) vol is, stort deze over en wordt het water naar de infiltratie-unit afgevoerd waarna het water in de ondergrond infiltreert.

Door de aanleg van de blauwbekkens en de infiltratieunits is in dit gebied bijna 3 ha. oppervlak afgekoppeld. 53 % van de woonhuizen is afgekoppeld.

Om het project aantrekkelijk te maken voor bewoners is ook de groenvoorziening verbeterd. Door de aanleg van wadi's is het gebied glooiender en staan er in stroken bloemenmengsels. Hierbij is erop gelet dat er zo’n groot mogelijke spreiding in bloeiperiode is, zodat de periode waarin bloemen afwisselend bloeien zo lang mogelijk is. Ook is er hier en daar groen aangeplant tussen de al bestaande bomen. Op enkele plaatsen zijn groepjes bomen en heesters bijgeplant. Bij de soortkeuze is rekening gehouden met voorjaarsbloei en/of herfstkleuren. Door het verschil in vrij geplaatste bomen, boomgroepjes, en vrij geplaatste heesters ontstaan allerlei lagen in hoogte.

 
____________________________________________________________________________

Joulestraat, wadi met bewegende kunstwerken

Pinkunstwerk

Als het regent wordt het water naar de wadi getransporteerd. De straten met huizen staan loodrecht op de wadi. De daken en wegen voeren af naar een ondergrondse leiding. Als de leiding vol raakt stroomt deze leeg in de wadi. Bij de uitstroompunten is een kunstwerk geplaatst met een zonnepaneel. Als er water stroomt, draait het wiel als een waterwiel in de lucht. De wadi is een ecologische wadi. Een kleine geul in het midden wordt gebruikt om het water te bergen en in de grond te laten zakken. De rest van de wadi is een wandelstrook met veel rietachtige begroeiing.

 

Carnotstraat, Kamerlingh Onnestraat, Nieuwe Mollenhutseweg

Speciaal voor de opvang van hemelwater, afkomstig van de verharde oppervlakken als wegdek en trottoir, is een poreuze betonnen infiltratiebuis (IT riool) aangelegd. Door de doorlaatbaarheid van deze buizen kan het 'schone' hemelwater langzaam en gespreid in de bodem zakken.

 
____________________________________________________________________________

Marie Curiestraat

Pinorganisatie

De gymzaal op nr 15 is afgekoppeld. Regenwater gaat via een ondergrondse buis naar de groenstrook aan de achterkant van het gebouw. Aan de zijkant stroomt het regenwater vrij uit in de groenstrook.