Home - Zoeken - Colofon - Contact
____________________________________________________________________________
Bij u in de wijk -> Hatert
   
Hatert  
   

Afkoppelen in het groen

Pinafkoppelproject

De gemeente Nijmegen heeft op veel plekken tussen het kanaal en de Ruys de Beerenbroeckstraat regenwater afgekoppeld van daken en bestrating. Dit water wordt afgevoerd naar groenzones in de wijk zoals tussen de flats in de Middachtenstraat en de Goeman Borgesiusstraat, maar ook naar kleinere infiltratieplaatsen in het groen langs de Dr. de Visserstraat en de Van der Duyn van Maasdamstraat.
Op deze manier wordt heel veel regenwater van het riool af gehaald en dit komt ten goede aan het groen in de wijk.

In de Goeman Borgesiusstraat liggen twee blauwbekken die het water afvoeren naar infiltratieveldjes in het groen bij de flats. Een blauwbekken is een soort verzamelgoot van hemelwater. Het water dat in de blauwe vakken op de weg wordt verzameld, gaat via een gootje naar een verlaging in de groenstrook, waar het water in de grond infiltreert. De blauwe kleur heeft een verkeersremmend effect.

De gemeente heeft ook bij veel particulieren in de achtertuin een infiltratieysteem aangelegd. Regenwater van het dak wordt daarmee opgevangen in de eigen tuin.
Deze systemen liggen o.a. in de
v.d. Duyn van Maasdamstraat
Ruys de Beerenbrouckstraat
Troelstrastraat
Mr. v. Houtenstraat
Neijenrodestraat
Drakesteinstraat
Malderburchtstraat
Goeman Borgesiusstraat
Fransen v.d. Puttestraat
Treubstraat
Le Sage ten Broekstraat
Goselingstraat
Mgr. Nolenstraat
Van Limburg Stirumstraat

Park Kanaalzoom met informatieroute
De groenzone langs het kanaal en de Malderburchtstraat is door de gemeente en in samenwerking met bewoners, als park ingericht. Er zijn twee paddenpoelen, er is een bloemenplukweide, er staan enkele speeltoestellen en er zijn jeu de boulesbanen. In het park wordt ook het regenwater opgevangen vanuit de aangrenzende gebieden.

Informatieve keiroute
Door het park loopt een wandelpad dat gemarkeerd is door keien met informatieborden.
Meer achtergrondinformatie over het park en de wijk kunt u hier downloaden.

 

 

Vragen?
Hebt u vragen over de uitvoering?
Dan kunt u bellen met projectcoördinator Eef Neienhuijsen, tel. (024) 329 27 41.

Kijk voor meer informatie op de website Houvanhatert

Powerpoint presentatie Parkzoom Hatert

____________________________________________________________________________

Hatert ontkoppelen van ringriool

Pinafkoppelproject

Nijmegen kent een zogenaamd ringriool dat fungeert als centraal riool. Alle gemengde riolen komen uit op dit ringriool. Daardoor staat water uit verschillende gebieden met elkaar in verbinding.


Dit betekent dat de oorzaak van wateroverlast niet altijd binnen het gebied ligt waar de overlast wordt ervaren. Hatert ligt relatief laag. Het rioolstelsel in Hatert dient daardoor nu als buffer voor de rest van Nijmegen-zuid. De vijver aan de Tarweweg, de voormalige vijver aan de Opaalstraat, het speelveldje aan de Hatertseweg en de vijver aan de Grootstalselaan hebben/hadden hierdoor wel eens last van overstort van het riool. Als het hard regent kan het riool de hoeveelheid water niet aan en stroomt het over in de vijvers en op het speelveld. Aan deze overlast is gewerkt. Het bergbezinkbassin aan de Tarweweg is klaar, het is het grootste in Nederland. Een deel van de Opaalstraat is afgekoppeld en de overstortvijver is gedempt. De Smaragdstraat, Albardastraat en Friesenburgstraat en enkele hofjes in Hatert zijn ontkoppeld van het ringriool. Hierdoor zal de waterkwaliteit van de vijvers verbeteren doordat het riool minder vaak zal overstorten.

 
____________________________________________________________________________
Hackfort- en Remmersteinstraat
Pinafkoppelproject
Speciaal voor de opvang van hemelwater, afkomstig van de verharde oppervlakken als wegdek en trottoir, is een poreuze betonnen infiltratiebuis (IT riool) aangelegd. Door de doorlaatbaarheid van deze buizen kan het 'schone' hemelwater langzaam en gespreid in de bodem zakken.

Ook de daken van belendende woonhuizen wateren aan de voorzijde via dit systeem af. Het water wordt vanaf de regenpijp aan de voorgevel middels een gootje in de voortuin en via ribbeltegels op de stoep naar de straat geleid.
87,5% van de woonhuizen is op deze manier afgekoppeld.
 
____________________________________________________________________________
Opaalstraat
Pinafkoppelproject

Speciaal voor de opvang van hemelwater, afkomstig van de verharde oppervlakken als wegdek en trottoir, is een poreuze betonnen infiltratiebuis (IT riool) aangelegd. Door de doorlaatbaarheid van deze buizen kan het 'schone' hemelwater langzaam en gespreid in de bodem zakken.


Ook de daken van belendende woonhuizen wateren aan de voorzijde via dit systeem af. Hhet water wordt vanaf de regenpijp aan de voorgevel middels een gootje in de voortuin en via ribbeltegels op de stoep naar de straat geleid.
48,5 % van de woonhuizen is op deze manier afgekoppeld.

 
____________________________________________________________________________
Apostolische Kerk Opaalstraat
Pinorganisatie
De kerk heeft een aparte architectonische status. Een deel van de kerk is afgekoppeld.

Door 2 HWA’s van de achterzijde van de kerk af te koppelen en het hele stuk verharding (P-terrein) daarbij mee te nemen, is er 450 m2 verharding en ong. 100 m2 dakoppervlak afgekoppeld. Alle kolken daar zijn direct op het permeo in de Winkelsteegseweg aangesloten, met een controleput op de scheiding tussen het particuliere en het gemeentelijke terrein.  
____________________________________________________________________________
Winkelsteegseweg, kruispunt Opaalstraat
Pinafkoppelproject
Speciaal voor de opvang van hemelwater, afkomstig van de verharde oppervlakken als wegdek en trottoir, is een poreuze betonnen infiltratiebuis (IT riool) aangelegd.

Door de doorlaatbaarheid van deze buizen kan het 'schone' hemelwater langzaam en gespreid in de bodem zakken.  
____________________________________________________________________________
Schoolgebouwen SEMA
Pinorganisatie
Stichting Educatief en Cultureel Centrum Maasland (SEMA) aan de Zijpendaalstraat 3 in Hatert heeft in 2006 het hemelwater afgekoppeld van hun 2 schoolgebouwen met een totaal oppervlak van 2.915 m2 en ondergronds geïnfiltreerd.

____________________________________________________________________________
Malderburchtstraat
Pinafkoppelproject
In deze straat zijn in het groen naast de openbare weg verschillende infiltratieveldjes (wadi’s) aangelegd, waarin regenwater van wegdek, trottoir en daken wordt verzameld, waarna het langzaam in de bodem kan wegzakken.

Ook de daken van belendende woonhuizen wateren aan de voorzijde via dit systeem af: het water wordt vanaf de regenpijp aan de voorgevel middels een gootje in de voortuin en via ribbeltegels op de stoep naar de straat geleid.
100% van de woonhuizen is op deze manier afgekoppeld.
 
____________________________________________________________________________
Jadestraat
Pinafkoppelproject
Er bevinden zich 2 grote flatgebouwen (3 hoog) in deze straat. Bij de rioolrenovatie is hier geen IT-riool gelegd, maar gekozen voor vervanging van de bestrating door waterdoorlatende bestrating op het binnenterrein en een 4-tal wadi’s in het groen aan de achterzijde van deze flatgebouwen.


De afkoppelbereidheid was opvallend hoog bij de bewoners van de flats, maar een probleem is de aansluiting van de grote balkons op de hoofd HWA, waardoor al het water (ook schoonmaakwater) bij degene op de begane grond door het regenwaterafvoergootje zou stromen en in het groen terecht zou komen. Daarom is besloten pas af te koppelen als de regenwaterafvoer van het dak wordt gescheiden van die van de balkons. Dat is mogelijk bij een groot onderhoud of een aanpassing die binnen een paar jaar zou worden uitgevoerd
____________________________________________________________________________
Albardastraat
Pinafkoppelproject
Speciaal voor de opvang van hemelwater, afkomstig van de verharde oppervlakken als wegdek en trottoir, is een poreuze betonnen infiltratiebuis (IT riool) aangelegd.
Door de doorlaatbaarheid van deze buizen kan het 'schone' hemelwater langzaam en gespreid in de bodem zakken. Ook de daken van belendende woonhuizen wateren aan de voorzijde via dit systeem af: het water wordt vanaf de regenpijp aan de voorgevel middels een gootje in de voortuin en via ribbeltegels op de stoep naar de straat geleid.
67 % van de woonhuizen is op deze manier afgekoppeld.
 
____________________________________________________________________________
Friesenburgstraat
Pinafkoppelproject
Speciaal voor de opvang van hemelwater, afkomstig van de verharde oppervlakken als wegdek en trottoir, is een poreuze betonnen infiltratiebuis (IT riool) aangelegd.
Door de doorlaatbaarheid van deze buizen kan het 'schone' hemelwater langzaam en gespreid in de bodem zakken. Ook de daken van belendende woonhuizen wateren aan de voorzijde via dit systeem af: het water wordt vanaf de regenpijp aan de voorgevel middels een gootje in de voortuin en via ribbeltegels op de stoep naar de straat geleid.
100 % van de woonhuizen is op deze manier afgekoppeld.
 
____________________________________________________________________________
Smaragdstraat
Pinafkoppelproject
Speciaal voor de opvang van hemelwater, afkomstig van de verharde oppervlakken als wegdek en trottoir, is een poreuze betonnen infiltratiebuis (IT riool) aangelegd.
Door de doorlaatbaarheid van deze buizen kan het 'schone' hemelwater langzaam en gespreid in de bodem zakken. Ook de daken van belendende woonhuizen wateren aan de voorzijde via dit systeem af: het water wordt vanaf de regenpijp aan de voorgevel middels een gootje in de voortuin en via ribbeltegels op de stoep naar de straat geleid.
89 % van de woonhuizen is op deze manier afgekoppeld.
 
____________________________________________________________________________
Schalunenburgstraat
Pinafkoppelproject
Speciaal voor de opvang van hemelwater, afkomstig van de verharde oppervlakken als wegdek en trottoir, is in 2002 in een deel van de straat een poreuze betonnen infiltratiebuis (IT riool) aangelegd.
Door de doorlaatbaarheid van deze buizen kan het 'schone' hemelwater langzaam en gespreid in de bodem zakken. Ook de daken van belendende woonhuizen wateren aan de voorzijde via dit systeem af: het water wordt vanaf de regenpijp aan de voorgevel middels een gootje in de voortuin en via ribbeltegels op de stoep naar de straat geleid. 50 % van de woonhuizen is op deze manier afgekoppeld.
In 2008 is het laatste deel van de straat afgekoppeld en in het najaar kunnen de woonhuizen worden afgekoppeld.
 
____________________________________________________________________________
Assumburgstraat
Pinafkoppelproject
Speciaal voor de opvang van hemelwater, afkomstig van de verharde oppervlakken als wegdek en trottoir, is een poreuze betonnen infiltratiebuis (IT riool) aangelegd.
Door de doorlaatbaarheid van deze buizen kan het 'schone' hemelwater langzaam en gespreid in de bodem zakken. Ook de daken van belendende woonhuizen kunnen aan de voorzijde via dit systeem afwateren: het water wordt vanaf de regenpijp aan de voorgevel middels een gootje in de voortuin en via ribbeltegels op de stoep naar de straat geleid. Hiervoor worden bewoners in het najaar van 2008 benaderd.  
____________________________________________________________________________
Hoeckelumstraat
Pinafkoppelproject
Speciaal voor de opvang van hemelwater, afkomstig van de verharde oppervlakken als wegdek en trottoir, is een poreuze betonnen infiltratiebuis (IT riool) aangelegd.
Door de doorlaatbaarheid van deze buizen kan het 'schone' hemelwater langzaam en gespreid in de bodem zakken. Ook de daken van belendende woonhuizen kunnen aan de voorzijde via dit systeem afwateren: het water wordt vanaf de regenpijp aan de voorgevel middels een gootje in de voortuin en via ribbeltegels op de stoep naar de straat geleid. Hiervoor worden bewoners in het najaar van 2008 benaderd.  
____________________________________________________________________________
Uilenborgstraat
Pinafkoppelproject
Speciaal voor de opvang van hemelwater, afkomstig van de verharde oppervlakken als wegdek en trottoir, is een poreuze betonnen infiltratiebuis (IT riool) aangelegd.
Door de doorlaatbaarheid van deze buizen kan het 'schone' hemelwater langzaam en gespreid in de bodem zakken. Ook de daken van belendende woonhuizen kunnen aan de voorzijde via dit systeem afwateren: het water wordt vanaf de regenpijp aan de voorgevel middels een gootje in de voortuin en via ribbeltegels op de stoep naar de straat geleid. Hiervoor worden bewoners in het najaar van 2008 benaderd.