Home - Zoeken - Colofon - Contact
____________________________________________________________________________
Bij u in de wijk -> Hazenkamp
   
Hazenkamp  
   

IJsbeerstraat

Pinafkoppelproject
Het wegdek is vervangen door een waterdoorlatende verharding waardoor regenwater kan infiltreren in de bodem. Onder de verharding ligt een speciale waterdoorlatende laag: aquaflow.

____________________________________________________________________________
Hertstraat, Hindestraat, Fretstraat, Reestraat, Hermelijnstraat.
Pinafkoppelproject


Speciaal voor de opvang van regenwater, afkomstig van de verharde oppervlakken als wegdek en trottoir, is naast het vuilwaterriool een poreuze betonnen infiltratiebuis (IT riool) aangelegd. Door de doorlaatbaarheid van deze buis kan het 'schone' hemelwater langzaam en gespreid in de bodem zakken.
Ook de daken van veel belendende woonhuizen wateren via dit systeem af. Het water wordt vanaf de regenpijp aan de voorgevel middels een gootje in de voortuin en via ribbeltegels op de stoep naar de straat geleid.

Op de Hazenkampseweg is wel het riool vervangen maar geen ITriool aangelegd.

Het Waterservicepunt heeft in mei 2009 een waterles en excursie verzorgd voor leerlingen van groep 6 en 8 van basisschool De Hazesprong. De excursie ging naar de rioolwerkzaamheden in de buurt. Na afloop hebben de leerlingen van groep 6 tekeningen gemaakt over het afkoppelen van hun eigen huis. Klik hiernaast op de tekeningen om er enkele te bekijken.

____________________________________________________________________________
Nimrodstraat: wadi’s in het groen
Pinafkoppelproject
In het kader van de straat- en rioolrenovatie in de Nimrodstraat werden in 2006-2007 aan één zijde wadi’s aangelegd in het groen. Het is een groene straat met twee vuilwaterafvoeren. Onder de rijweg aan de westelijke zijde is een gescheiden stelsel aangebracht, terwijl aan de oostelijke zijde het regenwater van


trottoir en woondaken afwatert in negen infiltratiewadi’s die achter plantenperkjes liggen. Omdat het talud in eerste instantie te steil werd bevonden door de aanwonenden zijn deze wadi’s uitgerekt en dus minder steil gemaakt. Oop verschillende plaatsen is een pilaar van vier meter drainzand aangebracht door 12 gaten te boren op strategische plaatsen in de wadi’s.
Ook de daken van belendende woonhuizen wateren aan de voorzijde via de aangelegde systemen af. Het water wordt vanaf de regenpijp aan de voorgevel middels een gootje in de voortuin en via ribbeltegels op de stoep naar de straat of de wadi geleid.
41 % van de woonhuizen is op deze manier afgekoppeld.