Home - Zoeken - Colofon - Contact
____________________________________________________________________________
Bij u in de wijk -> Heseveld
   
Heseveld  
   

Oude Graafseweg

Pinherinrichtingsproject
Speciaal voor de opvang van hemelwater, afkomstig van de verharde oppervlakken als wegdek en trottoir, is een poreuze betonnen infiltratiebuis (IT riool) aangelegd.

Door de doorlaatbaarheid van deze buizen kan het 'schone' hemelwater langzaam en gespreid in de bodem zakken. Ook de daken van belendende woonhuizen wateren aan de voorzijde via dit systeem af: het water wordt vanaf de regenpijp aan de voorgevel middels een gootje in de voortuin en via ribbeltegels op de stoep naar de straat geleid.
60 % van de woonhuizen is op deze manier afgekoppeld.
 
____________________________________________________________________________
Bothastraat en De Wetstraat
Pinherinrichtingsproject
In 2004 zijn de rioleringen in de Botha- en de De Wetstraat vervangen en is onder het wegdek een waterdoorlatende laag aangebracht: Aquaflow.

Het regenwater dat op de woonhuizen valt, wordt via ribbeltegels naar de straat geleid, waar het tussen de voegen van de stenen in het Aquaflow systeem kan stromen.
De Bothastraat is 100% afgekoppeld: alle aanwonenden voeren het regenwater naar de straat af. In de De Wetstraat is 73 % van de panden afgekoppeld.
 

 

____________________________________________________________________________
Stijntje Buijs - Vuurdoornstraat
Pinherinrichtingsproject
De hemelwaterafvoer is hier afgekoppeld, er zijn geen water-speelvoorzieningen geplaatst.