Home - Zoeken - Colofon - Contact
____________________________________________________________________________
Bij u in de wijk -> Malvert
   
Malvert
Onderzoek wateroverlast
Bij de aanleg van de stadsdelen Lindenholt en Dukenburg in de jaren '60 en'70 van de vorige eeuw is de afvoer van het regenwater gescheiden van het vuilwaterriool. Het water wordt afgevoerd naar watergangen en vijvers.  

Wollewei

Pinherinrichtingsproject
Vijvers zijn  hier met elkaar verbonden en vormen zo een samenhangend geheel. De oevers zijn voor een groot deel natuurvriendelijk (en kindveilig) ingericht.

Een natuurvriendelijker beheer zorgt niet alleen voor mooie planten en meer dieren, het helpt ook het water te zuiveren. Er wordt gebruik gemaakt van de schone kwel.
De gemeente heeft het park samen met bewoners ingericht.