Home - Zoeken - Colofon - Contact
____________________________________________________________________________
Bij u in de wijk -> Ressen
   
Ressen  
   

Nijmegen-Noord Ressen

Pinafkoppelproject
De wijk Ressen maakte tot 1 januari 1997 onderdeel uit van het iets noordelijker gelegen dorp Ressen. Ressen op zijn beurt behoort tot de gemeente Bemmel, welke zich ten oosten van Ressen uitstrekt.

Het stuk van Ressen dat nu bij Nijmegen hoort bestaat bijna geheel uit onbebouwd landbouwgebied. Er bevinden zich ongeveer 30 woningen en er wonen om en nabij 80 inwoners in het gebied. De kleine (woon)kern van Ressen kenmerkt zich door karakteristieke panden, gelegen binnen een groen en landschappelijk decor.

Aan de noordwestkant van Ressen bevindt zich een deel van het bedrijfsterrein de Grift, dat zich verder uitstrekt in een andere wijk van het Waalspronggebied, Oosterhout.
In Ressen zelf zijn slechts enkele bedrijven gevestigd. Voor een belangrijk deel zijn het bedrijven in de commerciële dienstverlening. Er werken alles bij elkaar minder dan 20 mensen. In de oorspronkelijke plannen voor de Waalsprong werd ook in dit gebied aanzienlijke woningbouw voorzien. Hierbij ging men uit van de bouw van ongeveer 2000 woningen. Na de milieueffectrapportage zijn de plannen in het najaar van 2002 vernieuwd. Volgens die plannen (en daarbinnen met name het zogenaamde voorkeursmodel) blijft het gebied Ressen groen en open.