Home - Zoeken - Colofon - Contact
____________________________________________________________________________
Bij u in de wijk -> Staddijk
   
Staddijk  
Bij de aanleg van de stadsdelen Lindenholt en Dukenburg in de jaren '60 en'70 van de vorige eeuw is de afvoer van het regenwater gescheiden van het vuilwaterriool. Het water wordt afgevoerd naar watergangen en vijvers.  
Park Staddijk
Pinherinrichtingsproject
De waterpartijen worden alleen door kwelwater en regenwater gevoed en zijn daarmee vrijwel onafhankelijk van menselijke invloeden. Daardoor kunnen ze zich ontwikkelen tot ecologisch hoogwaardig water.

In het najaar van 2008 is de gemeente gestart met de uitvoering van de werkzaamheden in het park Staddijk. De aanpassingen moeten er voor zorgen dat het park voor veel bezoekers vanuit Dukenburg weer een trekpleister wordt.

Om het park toegankelijker te maken zijn nieuwe ingangen gemaakt en oude verbeterd. Nu kun je op vier plaatsen vanuit de wijken Meijhorst en Aldenhof naar het park lopen. In Aldenhof en in Meijhorst is een nieuwe brug over de watergang geplaatst. Veel mensen kunnen hierdoor sneller naar het park wandelen en hiermee wordt een bezoek aantrekkelijker. Ook zijn smalle toegangen verbreed en is veel beplanting gerooid of gedund. Vanaf de Staddijk zijn ermeer inkijkjes het park in en de paden zijn verbeterd. Beplanting die te dicht op de paden groeie, is gerooid. Door al deze werkzaamheden is de sociale veiligheid vergroot en nodigt het park meer uit voor een wandeling.

Ook de oevers van de vijver zijn aangepakt. De oude en versleten beschoeiing is verwijderd en er iseen natuurvriendelijke oever aangelegd. Veel begroeiing langs de oever is weggehaald waardoor je weer uit kunt kijken over het water. Hiermee is de vijver niet alleen aantrekkelijker voor planten en dieren, maar ook voor de wandelaar.