Home - Zoeken - Colofon - Contact
____________________________________________________________________________
Bij u in de wijk -> Weezenhof
   
Weezenhof
Onderzoek wateroverlast
Bij de aanleg van de stadsdelen Lindenholt en Dukenburg in de jaren '60 en'70 van de vorige eeuw is de afvoer van het regenwater gescheiden van het vuilwaterriool. Het water wordt afgevoerd naar watergangen en vijvers.