Afkoppelen met subsidie

RegenpijpIn de stad is veel verhard oppervlak (daken, straten) dat is aangesloten op het riool. Ook de regen die op het dak van uw woning of schuur valt, loopt nu vaak via de regenpijp naar de riolering.

Schoon water hoort niet in het riool. Regenwater is meestal behoorlijk schoon. U kunt het daarom afkoppelen van het riool.
De gemeente Nijmegen geeft subsidie voor het afkoppelen van regenwater. Klik hier voor meer informatie.

De voordelen

De voordelen van afkoppelen zijn duidelijk:

  • We ontlasten het riool dus er stort bij heftige regenval geen vuil rioolwater meer over naar het oppervlaktewater.
  • De zuiveringsinstallatie wordt minder en gelijkmatiger belast.
  • Het grondwater wordt op natuurlijke wijze aangevuld.
  • Regenwater zakt de grond in en het duurt veel langer voor het bij de rivier komt, waardoor hoogwater wordt beperkt.

Hoe koppel ik af?

Of u kunt afkoppelen bij uw huis, hangt van een paar dingen af:
welk type riolering er bij u in de straat ligt of, als u het water op eigen terrein wilt bergen, waar u woont (hoog of laag, grondsoort) en hoe groot uw tuin is.

U kunt de regenpijp aansluiten op een infiltratievoorziening, of het water in de tuin laten stromen, zodat het in de bodem kan zakken. Ook kunt u regenwater opvangen voor gebruik, bijvoorbeeld in een regenton. Klik hier voor meer informatie over regenwaterinfiltratie.

Nota afkoppelen en infiltreren

Op 1 april 2012 is het nieuwe Bouwbesluit in werking getreden. Hierin is de verplichting opgenomen dat elke grondeigenaar het regenwater op het eigen perceel moet verwerken. In het bouwbesluit zijn geen gronden voor ontheffing van deze plicht opgenomen.
In de nieuwe nota ‘Afkoppelen en infiltreren hemelwaterafvoer’ is een referentiesysteem geformuleerd ten behoeve van het toetsen van infiltratievoorzieningen aan de functionele eisen van het Bouwbesluit 2012.

Als een infiltratievoorziening voldoet aan de (technische) randvoorwaarden van het referentiesysteem gaat de gemeente er vanuit dat het betreffende infiltratievoorziening ook voldoet aan de functionele eisen van het Bouwbesluit 2012. Als een infiltratievoorziening niet voldoet aan het referentiesysteem, dan moet de perceeleigenaar op grond van het Bouwbesluit 2012 aantonen dat de voorziening toch voldoet aan de functionele eisen. In de nota is beschreven hoe de eigenaar dat dan moet doen.
Het gebruik van het referentiesysteem is dus geen verplichting, maar een handreiking voor de bouwende partij om eenvoudig aan te kunnen tonen dat voldaan wordt aan functionele eisen van het Bouwbesluit 2012. Het staat de bouwende partij vrij om op basis van het artikel 6.15 van het Bouwbesluit, op alternatieve wijze aan te tonen dat voldaan wordt aan de functionele eisen. Ook bij bestaande bouw kunt u van deze handreiking gebruik maken.
De nota bevat eisen voor het ontwerp en de aanleg van afkoppel- en infiltratievoorzieningen, zowel voor openbaar als particulier terrein.

Afkoppelen is te overwegen in:

Benedenstad, Centrum, Bottendaal, Galgenveld, Altrade, Hunnerberg, Hengstdal, Ooyse Schependom, Nijeveld, Biezen, Wolfskuil, Hees, Heseveld, Neerbosch Oost, Kwakkenberg, Groenewoud, Hazenkamp, oostelijk gedeelte Goffert, St. Anna, Heyendaal, Haterse Hei, Grootstal, Hatert en Brakkenstein.
Waar kun je niet afkoppelen in Nijmegen?
In een grondwaterwingebied is infiltratie niet toegestaan.
In Lent en Oosterhout zijn de grondwaterstanden soms te hoog.
In een grondwaterbeschermingsgebied mag u regenwater alleen bovengronds infiltreren.

Levert afkoppelen ook wat op?

Enig idee hoeveel water wel of niet afkoppelen kan schelen?
Als we niet afkoppelen verdwijnt het overgrote deel van het regenwater dat jaarlijks valt in het riool. Dat is 4.500.000 m3. Dat is even veel als 120.000 mensen jaarlijks aan drinkwater gebruiken!

Stel dat u uw dak van 50 m2 afkoppelt. Dan brengt u jaarlijks bijna 35.000 liter water (175 regentonnen) in de bodem.

Regenwaterinfiltratie

Afkoppelen

Bouwen of verbouwen? Koppel regenwater af! Eenvoudig!
Regen die op het dak van uw woning of schuur valt, loopt nu vaak via de regenpijp naar de riolering. Sluit uw regenpijp aan op een infiltratievoorziening en laat het water bezinken in de bodem. Dit noemen we afkoppelen.

Infiltratie passen we steeds vaker toe. Dat is ook nodig. Het grootste deel van onze stad bestaat uit verhard oppervlak. Regenwater dat op daken, stoepen en straten valt, wordt vrijwel overal direct afgevoerd via de riolering. Afkoppelen voorkomt onnodige belasting van riolering, waterzuivering en Waal met regenwater en zorgt voor een natuurlijke aanvulling van het grondwater. Via de nijmegen.nl/digitaalloket en Bouwen en Wonen/bouwen/bouwarchief kunt u gegevens opvragen over vergunningen.

Methodes

Er zijn verschillende manieren om af te koppelen. Welke methode u ook kiest, belangrijk is steeds te zorgen voor voldoende bergingsruimte voor hemelwater. Ook bij hevige regenval moet het systeem in staat zijn het water te verwerken. De berging slaat het water tijdelijk op, waarna het gebruikt kan worden of rustig in de bodem kan wegzakken.

Welke methode voor uw tuin geschikt is, hangt af van de beschikbare oppervlakte en de functie van uw tuin. Bij oppervlakte-infiltratie heeft u de meeste ruimte bovengronds nodig, bij ondergrondse infiltratie de minste. Dan zit de infiltratievoorziening immers onzichtbaar onder de grond. Een combinatie van beide methodes is de verlaging plus grindkoffer.

In de nota Afkoppelen en infiltreren vindt u een uitgebreide beschrijving van de aandachtspunten en verschillende methoden om veilig en effectief af te koppelen en het regenwater op uw eigen terrein te houden.

De bodemgesteldheid

Wilt u weten hoe doorlatend uw bodem is, klik dan hier voor de test Wat ‘slikt’ mijn bodem?
Wanneer u een perceel aankoopt, kunt u bij de gemeente informatie over de grond die u aankoopt, aanvragen. Bodeminformatie bestaat uit gegevens over aanwezige bodembedreigende activiteiten zoals huidige en voormalige bedrijven, aanwezige of verwijderde olietanks, waterdoorlaatbaarheid, bodemonderzoeken en gevallen van ernstige bodemverontreiniging. Deze informatie kunt u in verschillende archieven terugvinden. Wilt u meer weten over de bodemopbouw kijk dan op de website van de gemeente en klik op Bodem of de Milieu-atlas

Onderhoud

De eenvoudige bovengrondse infiltratievoorzieningen hebben nauwelijks onderhoud nodig. Af en toe het gootje uitvegen en blad verwijderen van de bezinkplek is voldoende. Ondergrondse infiltratiekratten en -buizen vragen iets meer zorg. De zandvang zal een keer per jaar leeg geschept moeten worden.

Andere manieren om regenwater te gebruiken

Regenwaterhergebruiktank

Een heel andere mogelijkheid om regenwater op een goede manier te benutten is de regenwaterhergebruiktank (of -zak). Hemelwater wordt in de tank opgevangen en binnen de woning gebruikt voor de wc-spoeling en de wasmachine. Het aanleggen van een regenwaterhergebruiktank in of bij bestaande woningen is echter ingrijpend en duur. Een compleet systeem kost enkele duizenden euro’s.

Regenton

Het infiltreren van regenwater kunt u combineren met het plaatsen van een regenton. Het water wordt dan opgevangen in de regenton en stroomt van daaruit naar de infiltratievoorziening of in de tuin. Voordeel is dat de regenton ook dient als blad- en zandvang en dat u het regenwater kunt gebruiken om planten water te geven en de ramen te wassen.