Home - Zoeken - Colofon - Contact
____________________________________________________________________________
Afkoppelen -> Wat kunt u doen? -> Bouwmarkten
   
Bouwmarkten, installatiebedrijven en tuincentra  
   

De gemeente Nijmegen streeft naar een waterbeheer waarbij regenwater langer wordt vastgehouden, drinkwater bespaard wordt en oppervlaktewater minder vervuild wordt. De Nijmegenaren zelf steunen dit streven. Hier ligt dus een afzetmarkt voor vele producten! Met advies over en verkoop van deze producten steunt u het Nijmeegs waterbeleid.

Afkoppelen verhard oppervlak
De gemeente wil zoveel mogelijk stimuleren om regenwater af te koppelen van de riolering. Benodigde materialen zijn onder andere infiltratiesets, watertanks, regentonnen, bestrating.

Drinkwater besparen
Producten ten behoeve van drinkwaterbesparing zijn onder andere: waterbesparende toiletstortbakken, spaardouches en perlators.

Terugdringen vervuiling
Belangrijke bronnen van oppervlaktewatervervuiling zijn uitlogende materialen en gewolmaniseerde beschoeiingen. Als u uw klanten adviseert andere materialen te gebruiken, die minder milieubelastend zijn, draagt u bij aan de realisatie van het Waterplan Nijmegen.

 
   
Informatie voor
Woningcorporaties
Stichtingen
Bedrijven
Bouwmarkten
Kinderdagverblijven
Scholen