Home - Zoeken - Colofon - Contact
____________________________________________________________________________
Contact
   

Voor meer informatie kunt u een afspraak maken met Loket Duurzaam Wonen Plus in de Stadswinkel 

T: 14 024 of via www.nijmegen.nl/digitaalloket

of stuur een e-mail naar waterservicepunt@nijmegen.nl

 
 
 
 
Het Waterservicepunt Nijmegen (WSP)  
  • Beantwoordt vragen over water
  • Geeft persoonlijk advies aan huis over afkoppelen en de aanleg van een groendak
  • Controleert subsidieaanvragen afkoppelen hemelwater en aanleg groendaken
  • Ondersteunt de afkoppelprojecten van de gemeente
  • Verzorgt publicaties in o.a. huis-aan-huisbladen
  • Beheert en onderhoudt de website ‘Waterbewust.nl'

 

Loket Duurzaam Wonen (LDW)  

geeft informatie en advies over energiezuinige maatregelen die u kunt nemen in en om uw woning:

  • Energiebesparende Maatregelen waaronder zonnepanelen, -collectoren, micro-wkk, warmtepompen, wtw, pelletkachels, LED, LTV en isolatie (dak, gevel, vloer, ramen en kozijnen)
  • Duurzaamheidslening
  • Subsidies van gemeente en andere overheden
  • Begeleiding van uw subsidieverzoeken

 

 
© 2013 Waterservicepunt Nijmegen. Alle rechten voorbehouden.