Home - Zoeken - Colofon - Contact
____________________________________________________________________________
Afkoppelen -> Wat kunt u doen?
   
Wat kunt u doen?  
   

Afkoppelen met subsidie!
In de stad is veel verhard oppervlak (daken, straten) dat is aangesloten op het riool. Ook de regen die op het dak van uw woning of schuur valt, loopt nu vaak via de regenpijp naar de riolering.

Schoon water hoort niet in het riool. Regenwater is meestal behoorlijk schoon. U kunt het daarom afkoppelen van het riool.

De gemeente Nijmegen geeft subsidie voor het afkoppelen van regenwater. Klik hier voor meer informatie.

De voordelen
De voordelen van afkoppelen zijn duidelijk:

  • we ontlasten het riool dus er stort bij heftige regenval geen vuil rioolwater meer over naar het oppervlaktewater.

  • de zuiveringsinstallatie wordt minder en gelijkmatiger belast.

  • het grondwater wordt op natuurlijke wijze aangevuld.

  • regenwater zakt de grond in en het duurt veel langer voor het bij de rivier komt, waardoor hoogwater wordt beperkt.

Hoe koppel ik af?
Of u kunt afkoppelen bij uw huis, hangt van een paar dingen af:
welk type riolering er bij u in de straat ligt of, als u het water op eigen terrein wilt bergen, waar u woont (hoog of laag, grondsoort) en hoe groot uw tuin is.

U kunt de regenpijp aansluiten op een infiltratievoorziening, of het water in de tuin laten stromen, zodat het in de bodem kan zakken. Ook kunt u regenwater opvangen voor gebruik, bijvoorbeeld in een regenton. Klik hier voor meer informatie over regenwaterinfiltratie.

Nota afkoppelen en infiltreren

Op 1 april 2012 is het nieuwe Bouwbesluit in werking getreden. Hierin is de verplichting opgenomen dat elke grondeigenaar het regenwater op het eigen perceel moet verwerken. In het bouwbesluit zijn geen gronden voor ontheffing van deze plicht opgenomen.
In de nieuwe nota ‘Afkoppelen en infiltreren hemelwaterafvoer’ is een referentiesysteem geformuleerd ten behoeve van het toetsen van infiltratievoorzieningen aan de functionele eisen van het Bouwbesluit 2012.

Als een infiltratievoorziening voldoet aan de (technische) randvoorwaarden van het referentiesysteem gaat de gemeente er vanuit dat het betreffende infiltratievoorziening ook voldoet aan de functionele eisen van het Bouwbesluit 2012. Als een infiltratievoorziening niet voldoet aan het referentiesysteem, dan moet de perceeleigenaar op grond van het Bouwbesluit 2012 aantonen dat de voorziening toch voldoet aan de functionele eisen. In de nota is beschreven hoe de eigenaar dat dan moet doen.
Het gebruik van het referentiesysteem is dus geen verplichting, maar een handreiking voor de bouwende partij om eenvoudig aan te kunnen tonen dat voldaan wordt aan functionele eisen van het Bouwbesluit 2012. Het staat de bouwende partij vrij om op basis van het artikel 6.15 van het Bouwbesluit, op alternatieve wijze aan te tonen dat voldaan wordt aan de functionele eisen. Ook bij bestaande bouw kunt u van deze handreiking gebruik maken.

De nota bevat eisen voor het ontwerp en de aanleg van afkoppel- en infiltratievoorzieningen, zowel voor openbaar als particulier terrein.

Gratis advies aan huis
De technisch adviseur van het Waterservicepunt Nijmegen geeft gratis advies aan huis over de afkoppelmogelijkheden.

Mail naar Waterservicepunt Nijmegen

E-mail: loketduurzaamwonen@nijmegen.nl

Nijmegen is al deels afgekoppelds
Dukenburg en Lindenholt zijn al bij de aanleg afgekoppeld. Al het regenwater wordt apart afgevoerd naar de vijvers in de wijk.

De gemeente zorgt er bij nieuwbouw, renovatie en herinrichting van wijken voor dat zoveel mogelijk verhard oppervlak wordt afgekoppeld van het riool. De nieuwbouw in Nijmegen Noord, het Rode Dorp, Steegherpark en Grootstal is afgekoppeld.

Ook bij haar eigen gebouwen koppelt de gemeente waar mogelijk af..

Waar kun je afkoppelen in Nijmegen?
Door hier te klikken verschijnt een kaart van Nijmegen: binnen de dikke rode rand kunt u afkoppelen, de overige gebieden zijn al afgekoppeld.

Afkoppelen is te overwegen in:
Benedenstad, Centrum, Bottendaal, Galgenveld, Altrade, Hunnerberg, Hengstdal, Ooyse Schependom, Nijeveld, Biezen, Wolfskuil, Hees, Heseveld, Neerbosch Oost, Kwakkenberg, Groenewoud, Hazenkamp, oostelijk gedeelte Goffert, St. Anna, Heyendaal, Haterse Hei, Grootstal, Hatert en Brakkenstein.

Waar kun je niet afkoppelen in Nijmegen?
In een grondwaterwingebied is infiltratie niet toegestaan.
In Lent en Oosterhout zijn de grondwaterstanden soms te hoog.
In een grondwaterbeschermingsgebied mag u regenwater alleen bovengronds infiltreren.

Levert afkoppelen ook wat op?
Enig idee hoeveel water wel of niet afkoppelen kan schelen?
Als we niet afkoppelen verdwijnt het overgrote deel van het regenwater dat jaarlijks valt in het riool. Dat is 4.500.000 m3. Dat is even veel als 120.000 mensen jaarlijks aan drinkwater gebruiken!

Stel dat u uw dak van 50 m2 afkoppelt. Dan brengt u jaarlijks bijna 35.000 liter water (175 regentonnen) in de bodem.

Meer weten?
In de brochure 'Hemelwater in de tuin' vindt u veel tips en voorbeelden.

Wilt u meer milieuvriendelijke tips voor in uw tuin? Klik dan hier.

Informatie voor
Woningcorporaties
Stichtingen
Bedrijven
Bouwmarkten
Kinderdagverblijven
Scholen