Home - Zoeken - Colofon - Contact
____________________________________________________________________________
Water -> Grondwater -> Factsheets
   
Ik heb vochtoverlast in mijn woning – begane grond. Hoe komt dat en wat kan ik er aan doen?  

 

Definitie wateroverlast:
Of er sprake is van wateroverlast hangt af van het gebruik van een gebouw of terrein in combinatie met de hoeveelheid water en de tijdsduur van de aanwezigheid ervan:
• Hemelwateroverlast is de situatie waarbij er sprake is van aantasting van een of meer gebruiksfuncties van een onroerend goed door structureel (te) veel hemelwater.
• Grondwateroverlast is de situatie waarbij er sprake is van aantasting van een of meer gebruiksfuncties van een onroerend goed door structureel te geringe ontwateringsdiepte (d.i. de afstand tussen het maaiveld en de grondwaterstand).


Schadebeeld
Vochtoverlast op de begane grond is vaak optrekkend vocht en gaat gepaard met de volgende schadebeelden:
• Rottende balkkoppen bij houten vloeren;
• Nat verkleurde zones aan de onderzijde van muren, die zich aftekenen in pleisterwerk of op behang;
• Uitbloei van zouten;
• Condensatie op ramen en kozijnen of andere koude oppervlakken.
• Vochtplekken en schimmel op muren en inboedel.
• Loskomen of verpulveren van pleisterwerk;
• Poederen en/of schilferen van stenen;
• Loskomen van verf.

Optrekkend vocht
In bouwconstructies kan vocht optrekken wanneer fijne kanaaltjes in een poreus materiaal als gevolg van de aantrekkingskracht tussen het materiaal en het water in staat zijn om water op te zuigen. De voorwaarden voor dit verschijnsel zijn:
• Het materiaal is poreus
• Er is sprake van aantrekking tussen water en het materiaal (=capillaire werking)
• Het materiaal staat in contact met (grond)water
• Het ontbreken van een waterdichte laag (trasraam) boven de grondwaterstand Optrekkend vocht komt daarom meestal voor in gemetselde constructies, waarbij geen horizontale waterkerende of -dichte (tussen)laag is aangebracht.

Optrekkend vocht door de muur

Oorzaken:
Bouwtechnische oorzaken
Het verschijnsel optrekkend vocht komt voornamelijk voor in oudere woningen. Dit hangt onder andere samen met het gebruik van gemetselde funderingen in plaats van beton en met het ontbreken van een waterdichte laag aan de onderzijde van de muren. Vroeger werd getracht door middel van het zogenaamde trasraam (een dichte baksteen, oftewel een zogenaamde trasraamklinker en een aangepaste mortel) een waterdichte laag te creëren. Deze waterdichte laag kan tijdens de bouw niet goed zijn aangelegd of gedurende de jaren zijn vergaan.

Grondwatertechnische oorzaken
Optrekkend vocht kan een grondwatertechnische oorzaak hebben indien de grondwaterstand hoger is dan het trasraam, of indien de bodem boven het trasraam veel vocht bevat vanwege capillaire opstijging van het grondwater.

Overige oorzaken
Door het slecht weglopen van regenwater uit de aanaarding (dit is grond die tegen de muur of de fundering ligt) of door plassen regenwater die tegen de muur aan staan kunnen problemen ontstaan. De oorzaak is bijvoorbeeld een slechte hemelwaterafvoer of het maaiveld dat richting de woning afloopt. Onderschat is vaak een slecht werkend ventilatiesysteem of het ontbreken van ont- en beluchting. Dit veroorzaakt een binnenklimaat waarbij waterdamp binnenshuis condenseert.

Ventileren is vaak de belangrijkste maatregel!!
Waar mensen leven en wonen, eten koken, douchen, huisdieren houden, de was drogen e.d., komt heel wat vocht vrij in de vorm van waterdamp. Dit komt dus van binnen uit en heeft niets met regenwater of grondwater te maken.
Wanneer in de woning de verwarming aanstaat of de temperatuur loopt op kan zich heel wat waterdamp vormen, die neerslaat op koelere plaatsen of wanneer de temperatuur lager wordt, want koude lucht kan minder waterdamp verdragen. Het beste is dat te zien in de badkamer wanneer er met gesloten ramen wordt gedouched. Je ziet letterlijk de waterdamp veranderen in waterstromen op het beslagen raam. Het is dus raadzaam altijd een raampje open te zetten, waardoor frisse lucht naar binnen kan en de vochtige lucht naar buiten door het ventilatiekanaal of een ander raam. U voorkomt dan dat de vochtige lucht binnen blijft en schimmelplekken veroorzaakt of hout aantast. Ook voor uw eigen gezondheid is frisse lucht belangrijk, zowel overdag als ’s nachts. Isoleren is prima, maar vergeet niet te blijven ventileren.

Oplossingsrichtingen
Omdat elke woning zijn eigen specifieke problemen heeft, is er geen standaard oplossing. Daarom geven we oplossingsrichtingen aan. Niet alle maatregelen zijn
altijd doelmatig.

-Eenvoudig
Dichten van gaten en kieren in de woonvloer waardoor wordt voorkomen dat vochtige lucht vanuit de kruipruimte door de vloer naar de woonruimte stroomt. Het bouwen van dampdichte vloeren zonder gaten en kieren voorkomt transport van vochtige lucht.

-Mechanische onderbrekingen
Een relatief oude manier van het tegengaan van optrekkend vocht. Een laag metselwerk en stenen worden verwijderd en vervangen door een waterdichte laag. Hierbij wordt voornamelijk gebruik gemaakt van kunststof balken, sulfatexmortel en in het verleden ook folie.

-Injecteren van de muren
Injecteren tegen optrekkend vocht is effectief indien de juiste injectievloeistof wordt toegepast. Er zijn verschillende injectiemiddelen op de markt, waaronder; silicaten, acrylamide gels, siliconenharsen, stearaten en siliconaten. De werking van een aantal middelen is twijfelachtig. De praktijk leert dat het inbrengen van een siliconen micro-emulsie het beste resultaat geeft.

-Verwijderen oude ventilatieroosters, vervangen door open stootvoegen
De meest eenvoudige oplossing voor het tegengaan van doorslaand vocht bij een spouwmuur is het vervangen van de oude ventilatieroosters door open stootvoegen. Open stoot voegen zijn kleine openingen in de spouwmuur welke om de 1,5 a 2 m. worden aangebracht. Door het kleine formaat wordt de spouwmuur wel belucht maar zal geen sprake zijn van een te grote (koude)lucht toevoer. Voor ventilatie van de kruipruimte wordt dan geadviseerd om muisdichte ventilatieroosters te plaatsen.

- Impregneren
Er zijn veel bedrijven die het impregneren van (buiten)muren adviseren. Echter is de werking van deze oplossing zeer twijfelachtig. Soms is na impregnatie toch nog sprake van vochtdoorslag of is de vochtoverlast zelfs erger geworden.

Bron: Wareco Ingenieurs