Home - Zoeken - Colofon - Contact
____________________________________________________________________________
Actueel -> Links
   
Links  
Op deze pagina hebben we een aantal nuttige weblinks voor u bij elkaar gezet.  
   

Waterpartners
Gemeente Nijmegen
Provincie Gelderland
Rijkswaterstaat, directie Oost-Nederland
Vitens
 
Waterschap Rivierenland

 
   
Andere interessante sites
www.verswater.nl
informatieve watersite
 
   
www.waterland.net
informatieve watersite, met onder andere de waterlandkrant
 
   
www.vewin.nl
Verenigde drinkwaterbedrijven
 
   
www.uvw.nl
Unie van Waterschappen
 
   
water.pagina.nl
water-startpagina
 
   
www.milieucentraal.nl
consumenteninformatie
 
   
www.minvrom.nl
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
 
   
www.minvenw.nl
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 
   
www.minlnv.nl
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
 
   
www.rioned.org
informatie over rioleringen
 
   
waterbeheer.pagina.nl
startpagina over waterbeheer
 
   
www.ecosave.nl
waterbesparende producten
 
   
www.nederlandleeftmetwater.nl
overheidssite om betrokkenheid bij waterbeleid te vergroten
 
   
www.weer.nl
actueel weernieuws
 
   
www.knmi.nl
KNMI, De Bilt
 
   
www.meteo.nl
Meteo Consult, Wageningen
 
   
www.worldwaterforum.org
maart 2003 wordt het derde wereldwaterforum gehouden in Japan
 
   
www.waterforum.net
Diverse informatie
 
   

www.waterindepeiling.nl
Over peilmeters en andere waterzaken

www.helpdeskwater.nl
Voor vragen over lozingsvergunning, monitoring, wet- en regelgeving, de Kaderrichtlijn Water en andere Europese richtlijnen.