Home - Zoeken - Colofon - Contact
____________________________________________________________________________
Actueel -> Nieuws
   
Nieuws  
 • Een groendak biedt meer: er zijn heel veel redenen om een groen sedumdak te overwegen op uw bestaande platte dak: het geeft koeling in de zomer, het buffert regenwater, het bindt fijnstof en vermindert CO2, het bevordert biodiversiteit, het beschermt de bitume of EPDM onderdakbedekking en maakt uw woning meer waard. Daarnaast is natuurlijk de beleving fantastisch en rustgevend. Kijk eens of uw dak geschikt is en/of neem contact op met het Waterservicepunt in Loket Duurzaam Wonen voor informatie over de subsidie, die de gemeente Nijmegen ter beschikking stelt in het gebied tusen de Waal en het Maas-Waal Kanaal.

 • De gemeente Nijmegen zet in op verbeteringen van het woonklimaat in bestaande woningen. Denk daarbij aan energiebesparende maatregelen, zoals een duurzame energiehuishouding met bv. zonnepanelen, isolatie van gevel, dak, vloer en spouwmuren, maar ook het plaatsen van isolerende beglazing(HR++). Voor een individuele subsidieaanvraag komt u in aanmerking voor € 500,- per verbeteringspakket. Kijk op www.nijmegen.nl/digitaalloket onder subsidies voor een overzicht van de mogelijkheden.
 • In 2015 worden de subsidieregelingen voor het afkoppelen van regenwater en de aanleg van groendaken doorgezet. Het toepassingsgebied van beide subsidieregelingen zal worden geconcentreerd daar waar een gemengd rioleringsstelsel ligt. Binnenkort meer nieuws.
 • DINOLoket (Data en Informatie Nederlandse Ondergrond) voor iedereen gratis.
  De overheid zet een stelsel van basisregistraties op om veelgebruikte gegevens efficiënter te beheren en te delen. Deze ondergrond informatie is voor iedereen gratis te verkrijgen. Op het DINOLoket vind u ook informatie over de grondwaterstanden bij u in de buurt.

  Indien u meer wil weten over DINO, kijk op www.dinoloket.nl. Voor vragen : info@dinoloket.nl.

 • Ton Verhoeven , senior beleidsadviseur Openbare Ruimte met vakgebied water en groen, geeft uitleg over ‘Klimaatadaptatie’ in Nijmegen: film (fragment v.a. 4.45-6.53 minuten).

 • Informatieve wandelroute door het park De Geologenstrook
  - Informatieve route voor volwasssenen
  - Kinderroute met opdrachten
 • Keiroute Hatert: informatieve wandelroute door het Park Kanaalzoom dat grenst aan de zuid/westrand van de wijk Hatert in Nijmegen.
 
   

Waternieuws
Waternieuws is een nieuwsbrief voor Dukenburg en Lindenholt. Het is een uitgave van het Waterservicepunt Nijmegen en de gemeente Nijmegen. U kunt hier de nieuwsbrieven downloaden.

Waternieuws 1
Waternieuws 2
Waternieuws 3
Waternieuws 4
Waternieuws 5

 
   

Fietsroute
Er is een fietsroute door het centrum van Nijmegen langs projecten die met afkoppelen van regenwater te maken hebben.


Kaderrichtlijn Water en - Rivierenland
Voor informatie over de kaderrichtlijn Water en -Rivierenland, klik hier


Rivier de Waal schoner door zandfilter bij RWZI
In 2006 is de zandfilter bij de rioolwaterzuivering in Weurt officieel in gebruik genomen. De filter vormt een onderdeel van een duurzame oplossing voor het probleem van de riooloverstortingen vanuit Nijmegen op de Waal. Deze oplossing is mogelijk geworden door samenwerking tussen gemeente, waterschap en Rijkswaterstaat.
Voor meer informatie klik hier.


Stuwpeil Maas-Waalkanaal omhoog
De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat heeft het besluit genomen om het stuwpeil van de Maas tussen Sambeek en Grave en van het Maas-Waalkanaal met 30 centimeter te verhogen.
Klik hier voor de laatste informatie over de werkzaamheden aan de Maas, kijk onder uitvoering, Grave peilopzet stuwpand..


Vissen en amfibieën
Er is een rapport verschenen van Stichting RAVON: Inrichting en beheer van Nijmeegse Stadswateren voor vissen en amfibieën. Spikmans, Frank, 2006. rapportnummer 2005-21. 56 p. (16,4 mB), zie daar onder publicaties 2005.
De Stichting RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland) heeft in de afgelopen twee jaar onderzoek gedaan naar de vissen en amfibieën in Dukenburg en Lindenholt. Dat onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat er in de vijvers heel wat vissen leven, in totaal wel 19 soorten.


Wandelen langs Romeins waterleidingtrace
Historische wandeling langs het vermoedelijk Romeinse waterleidingtrace. Georganiseerd door het Gilde Nijmegen, klik hier en dan op nauurwandeling.


Water in de tuin
In het boekje Water in de Tuin vindt u veel informatie, voorbeelden en tips en creatieve waterideeen voor uw tuin (klik hier voor een inhoudsopgave)


Prijswinnaars tuinontwerpwedstrijd Hemelwater in de Tuin
Winnende ontwerpen zijn hier te zien.