____________________________________________________________________________
Waterbeleid -> Nota afkoppelen
   
Nota afkoppelen  

Deze nota bevat eisen voor het ontwerp en de aanleg van afkoppel- en
infiltratievoorzieningen, zowel voor openbaar als particulier terrein.