Home - Zoeken - Colofon - Contact
____________________________________________________________________________
Water -> Drinkwater -> Drinkwater besparen
   
Drinkwater besparen  

Hoeveel water gebruik ik per dag?
In ons land wordt per persoon per dag gemiddeld 127,5 liter water gebruikt. Mensen gebruiken gemiddeld 3,7 liter meer ten opzichte van 2004. De belangrijkste reden van de stijging is dat mensen meer en langer douchen.

Overzicht watergebruik in de tijd (liters per dag) op persoonsniveau

 

 
Bron: Vewin, 7 maart 2008
 
   

Waarom is het belangrijk om minder water te gebruiken?
Elk druppie scheelt een duppie
Als een kraan 10 druppels per minuut lekt, is dat 1100 liter water per jaar.


Nederlanders en dus ook Nijmegenaren gebruiken steeds meer water. De inspanning die nodig is om iedereen genoeg schoon water te leveren wordt steeds groter en duurder. Maar de productie kan niet onbeperkt worden uitgebreid. Water zuiveren en transporteren kost bovendien energie en er zijn chemicaliën bij nodig. Om in de toekomst onze drinkwatervoorraad veilig te stellen voor het nageslacht moeten we zuinig omspringen met onze grondwatervoorraad.
In heel Nederland gebruiken we per dag meer dan één miljard liter drinkwater voor toepassingen waarvoor een mindere kwaliteit water voldoende zou zijn.
Het is de bedoeling dat huishoudens in Nijmegen een half procent per jaar besparen. In 2020 is er dan 10% bespaard. Ook bedrijven worden gestimuleerd drinkwater te besparen en “ander water” in bedrijfsprocessen te gebruiken.

Wat kan ik doen om water te besparen?

 
   
1. Zuiniger omgaan met water  
 • minder (lang) douchen: gemiddeld douchen we 8 minuten per keer. Als iedere Nederlander 1 minuutje korter doucht scheelt dat maar liefst 27 miljoen kuub per jaar
 • onder de douche in plaats van in bad: een bad kost gemiddeld 107 liter, een douche 58
 • kraan uit bij het tandenpoetsen. Per minuut stroomt wel 10 liter schoon, ongebruikt water weg
 • tuin zo weinig mogelijk sproeien of  water uit de regenton gebruiken
 • zuinig gebruik van (af)wasmachine
 • lekkende kranen repareren
 • auto wassen bij milieuvriendelijke wasserette
 • ramen wassen met regenwater (geen strepen!)
 
2. Waterbesparende voorzieningen treffen:  
 • een andere douchekop (spaardouche)
 • een mengkraan in plaats van een warm-en-koud waterkraan
 • doorstroombegrenzers en schuimstraalmondstukken op kranen installeren
 • het toilet waterbesparend maken (ombouwsetjes zijn in de handel verkrijgbaar) Particulier initiatief: www.spaarwater.nl
 
3. Aanschaf van producten:  
Ook bij de aanschaf van huishoudelijke machines kunt u rekening houden met het watergebruik.
Meer informatie hierover is te vinden op de website van Milieu Centraal (www.milieucentraal)
 
   
Meer informatie over waterbesparende maatregelen: VEWIN.  
   
Bespaarvoorbeeld
Dertig procent van onze dagelijkse portie drinkwater verdwijnt rechtstreeks in het riool - via het toilet. Per spoeling meestal zo'n 9 liter. Hierop kan tot zo'n 50% worden bespaard, door gebruik te maken van toiletten met een spaarknop waarmee het spoelen kan worden onderbroken. Als iedereen in Nijmegen zo'n toilet zou gebruiken, zou het watergebruik op jaarbasis met 1 miljard liter dalen! Daarmee kun je elke dag een groot zwembad vullen.
 
   
 
Een standaardpakket van doorstroombegrenzers, spaardouche en waterbesparend toilet verdient zichzelf snel terug.