Home - Zoeken - Colofon - Contact
____________________________________________________________________________
Bij u in de wijk -> Goffert
   
Goffert  
   

Goffertpark - NEC stadion

Pinherinrichtingsproject
Met 4000 mensen naar het regenwatertoilet
In de pauze van een voetbalwedstrijd is het vaak dringen bij de toiletten. "Het komt wel eens voor dat vier- à vijfduizend mensen tegelijk naar de wc willen",

vertelt Theo van Benthum, stadionmanager van NEC. Tijdens de pauze spoelen er dan ook enorme hoeveelheden water door de toiletten heen. Bij de bouw van het nieuwe NEC-stadion is daarom goed over het watergebruik nagedacht. Het NEC-stadion staat bekend om zijn energiezuinigheid en de bewuste manier waarop er met water wordt omgesprongen. Energiebedrijf Nuon heeft bijvoorbeeld voor de productie van natuurstroom, zonnecollectoren op het dak van het stadion geplaatst. In samenwerking met dit bedrijf is ook bedacht om het regenwater, dat op het dak van de tribunes terechtkomt, op te vangen en te gebruiken. "Vanaf het tribunedak gaat het water via een goot naar beneden, waar het in ondergrondse tanks wordt opgevangen, nadat het grof is gefilterd. In totaal zijn er acht tanks met elk een inhoud van 3.000 liter, dus 24.000 liter water ", aldus Van Benthum. Dit 'grijze' water wordt vervolgens naar de toiletten en urinoirs gepompt, waar het als spoelwater wordt gebruikt. De toiletruimtes beschikken overigens wel over kranen met schoon drinkwater.

Normaal gesproken is de voorraad water in de tanks toereikend, maar in langere periodes van droogte kunnen ze leeg raken. Het systeem schakelt dan automatisch over op de 'ouderwetse' aanvoer van water. In feite is het een heel eenvoudig principe, beaamt Van Benthum. "Iedereen zou het kunnen toepassen." Ook al gaat het om hergebruikt water, er wordt geen druppel verspild. Van Benthum: "We controleren alle toiletten na een wedstrijd op defecten zodat ze niet onnodig blijven doorspoelen. Tijdens een wedstrijd blijven de urinoirs constant zachtjes doorstromen, vanwege de hygiëne, maar als het publiek is vertrokken, draaien we de spoeling dicht."

____________________________________________________________________________
Tarweweg Bergbezinkbassin
Pinherinrichtingsproject
Soms regent het zo hard, dat de riolering het aanbod niet kan verwerken. Het afkoppelen van verhard oppervlak is één mogelijkheid om dit te verhelpen. De aanleg van een bergbezinkbassin is een andere mogelijkheid.

Een bergbezinkbassin is een grote ondergrondse kelder waar overtollig rioolwater tijdelijk kan worden geborgen zodat het niet in een (overstort)vijver terechtkomt. Is er weer genoeg ruimte in het riool dan kan het water daar alsnog heen. Er is een bergbezinkbassin aangelegd bij het kruispunt van de Weg door het Jonkerbos en de Tarweweg. In dit geval maakt de vijver deel uit van het bassin: is de bezinkkelder vol, dan loopt het teveel aan water in de vijver. Dit is relatief schoon water. Is er weer voldoende ruimte in het riool, dan stroomt al dit water terug en blijft er een basishoeveelheid water achter in de vijver.