Home - Zoeken - Colofon - Contact
____________________________________________________________________________
Bij u in de wijk -> Lankforst
   
Lankforst
Onderzoek wateroverlast
Bij de aanleg van de stadsdelen Lindenholt en Dukenburg in de jaren '60 en'70 van de vorige eeuw is de afvoer van het regenwater gescheiden van het vuilwaterriool. Het water wordt afgevoerd naar watergangen en vijvers.  

Wollewei

Pinherinrichtingsproject
Vijvers zijn  hier met elkaar verbonden en vormen zo een samenhangend geheel. De oevers zijn voor een groot deel natuurvriendelijk (en kindveilig) ingericht.

Een natuurvriendelijker beheer zorgt niet alleen voor mooie planten en meer dieren, het helpt ook het water te zuiveren. Er wordt gebruik gemaakt van de schone kwel.
De gemeente heeft het park samen met bewoners ingericht..
 
____________________________________________________________________________
Vijvers in Lankforst
Pinherinrichtingsproject
De herinrichting van de vijvers tussen het Uilenbosje en de flats van de 46-ste straat is mede vorm gegeven door omwonenden in samenwerking met de gemeente. SOM onderwijs- en milieuprojecten / Waterservicepunt Nijmegen heeft het proces begeleid.

Het plan is uitgevoerd en nu zie je dat het geheel zich steeds beter ontwikkeld. De paden in het Uilenbosje zijn opener en toegankelijker gemaakt. Twee vijvers zijn voor een deel (bij de steigers) uitgediept. Vissers kunnen hierdoor ’s zomers beter vissen. Ook ontstaat zo een goede overwinteringsplek voor vissen. Het uiteinde van één van de vijvers is juist ondiep gemaakt zodat een moerassig gebied ontstaat met riet. Dit soort natuur is een leefgebied voor vele planten en dieren. Er zijn ook nieuwe paden, stapstenen, steigers en gras om op te spelen en te picknicken.

De paden met de plasticmatten raken begroeid en er staat steeds meer begroeiing langs de waterkant. De twee watertjes aan de noordzijde van het Uilenbosje zijn verbonden met de rest van de vijver. Hierdoor kan het water beter ververst worden.