Home - Zoeken - Colofon - Contact
____________________________________________________________________________
Bij u in de wijk -> Nijeveld
   
Nijeveld  
   

Snelfietsroute Nijmegen - Wychen

Pinafkoppelproject
Speciaal voor de opvang van hemelwater, afkomstig van de verharde oppervlakken als wegdek en trottoir, is een poreuze betonnen infiltratiebuis (IT riool) aangelegd op een groot deel van het traject.

Door de doorlaatbaarheid van deze buizen kan het 'schone' hemelwater langzaam en gespreid in de bodem zakken. Ook daken van belendende woonhuizen in onderstaande straten wateren aan de voorzijde via dit systeem af: het water wordt vanaf de regenpijp aan de voorgevel middels een gootje in de voortuin en via ribbeltegels op de stoep naar de straat geleid.

Fleminghstraat: 59 % van de woonhuizen aan de Fleminghstraat is op deze manier afgekoppeld.
Hatertseveldweg: 57 % van de woonhuizen aan de Hatertseveldweg is op deze manier afgekoppeld.
Graafseweg: langs het spoorwegviaduct op de Graafseweg liggen enkele huizen waar is afgekoppeld. Te laag gelegen gevels en HWA’s ten opzichte van het fietspad en flink niveauverschil door het oplopend viaduct maakt een geleide afkoppeling van de overige huizen moeilijk.
Muntmeesterlaan: doordat de huizen in deze straat veel lager liggen dan het straatniveau waar de kolken voor het permeosysteem liggen, kunnen de huizen niet via gootjes worden afgekoppeld. Enkele huizen zijn toch afgekoppeld en vangen het regenwater op eigen terrein op.

 
____________________________________________________________________________
De Tweeling - Groenestraat
Pinorganisaties
Bij kinderdagverblijf De Tweeling wordt sinds 2000 het regenwater van het dak via zichtbare en onzichtbare leidingen naar een ondergrondse tank geleid waarboven een handpomp is geplaatst.

Een ander deel van het hemelwater wordt op zo'n drie meter hoogte door twee buizen geleid en stort bij regen als een waterval in een putje. Resterend regenwater infiltreert in de bodem via infiltratiekratten.

 
____________________________________________________________________________
Slotemaker de Bruineweg
Pinorganisatie

Bij het wijkgebouw de Klokketoren is zowel het dak als de verharding afgekoppeld. Regenwater wordt naar zinkputten aan de voor en achterzijde van het gebouw gebracht van waaruit het de grond in zakt.

De zinkput is opgebouwd uit drie ringen waarvan twee met gaten. Worteldoek zorgt dat de gaten niet dichtgroeien. Een deksel met een overstortleiding naar het riool sluit de put af. De putdeksels met blauwe rand er om heen zijn zichtbaar voor de ingang van de bibliotheek.