Home - Zoeken - Colofon - Contact
______________________________________________________________________________
Bij u in de wijk -> Stadscentrum
   
Stadscentrum  
   

Burchtstraat

Pinafkoppelproject
In de zomer van 2001 heeft de hele Burchtstraat nieuwe riolering gekregen. Naast de buis voor vuilwaterafvoer is er een waterdoorlatende buis in de straat gelegd. Het regenwater is afgekoppeld en kan nu, via de doorlatende buis, in de grond zakken.

______________________________________________________________________________
Cascade Stikke Hezelstraat en kunstwerk Wateris Ganzenheuvel
Pinkunstwerk
De Ganzenheuvel is in 2002 grondig aangepakt en het rioleringsstelsel is gerenoveerd. Regenwater van de Augustijnenstraat, Houtstraat, Grote Markt en Stikke Hezelstraat is afgekoppeld van het riool en wordt ondergronds opgevangen en naar boven gepompt. Via een (’s avonds verlichte) cascade in het midden van de Stikke Hezelstraat loopt het water vervolgens naar beneden. Overtollig regenwater komt aan de voet van de cascade terecht in het waterkunstwerk WATERIS.
Het kunstwerk is gemaakt door de kunstenaar Marc Ruygrok. Het bestaat uit letters van vijftig centimeter hoog die een waterplateau dragen. Je kunt de letters op verschillende manieren lezen: ‘Wat-er-is’ of ‘water-is’ of zelfs ‘is-er-wat’?
 
_____________________________________________________________________________
Augustijnenstraat
Pinafkoppelproject
Regenwater van de Augustijnenstraat, Houtstraat, Grote Markt en Stikke Hezelstraat is afgekoppeld van het riool en wordt ondergronds opgevangen en naar boven gepompt.
Via een (’s avonds verlichte) cascade in het midden van de Stikke Hezelstraat loopt het water vervolgens naar beneden. Overtollig regenwater komt aan de voet van de cascade terecht in het waterkunstwerk WATERIS. Het is gemaakt door de kunstenaar Marc Ruygrok. Het bestaat uit letters van vijftig centimeter hoog die een waterplateau dragen. Je kunt de letters op verschillende manieren lezen: ‘Wat-er-is’ of ‘water-is’ of zelfs ‘is-er-wat’?
______________________________________________________________________________
Houtstraat / Grote Markt
Pinafkoppelproject
Regenwater van de Augustijnenstraat, Houtstraat, Grote Markt en Stikke Hezelstraat is afgekoppeld van het riool en wordt ondergronds opgevangen en naar boven gepompt.
Via een (’s avonds verlichte) cascade in het midden van de Stikke Hezelstraat loopt het water vervolgens naar beneden. Overtollig regenwater komt aan de voet van de cascade terecht in het waterkunstwerk WATERIS. Het is gemaakt door de kunstenaar Marc Ruygrok. Het bestaat uit letters van vijftig centimeter hoog die een waterplateau dragen. Je kunt de letters op verschillende manieren lezen: ‘Wat-er-is’ of ‘water-is’ of zelfs ‘is-er-wat’?
______________________________________________________________________________
 
Pinafkoppelproject
 
 
______________________________________________________________________________
Gerard Noodtstraat
Pinafkoppelproject
Speciaal voor de opvang van hemelwater, afkomstig van de verharde oppervlakken als wegdek en trottoir, is een poreuze betonnen infiltratiebuis (IT riool) aangelegd.
Door de doorlaatbaarheid van deze buizen kan het hemelwater langzaam en gespreid in de bodem zakken. Ook de daken van belendende woonhuizen wateren aan de voorzijde via dit systeem af: het water wordt vanaf de regenpijp aan de voorgevel middels een gootje in de voortuin en via ribbeltegels op de stoep naar de straat geleid.
75 % van de woonhuizen is op deze manier afgekoppeld.
______________________________________________________________________________

Hertogstraat - Hertogplein

Pinafkoppelproject

Speciaal voor de opvang van hemelwater, afkomstig van de verharde oppervlakken als wegdek en trottoir, is een poreuze betonnen infiltratiebuis (IT riool) aangelegd. Door de doorlaatbaarheid van deze buizen kan het hemelwater langzaam en gespreid in de bodem zakken.

Kronenburgerpark
Pinherinrichtingsproject
Het Kronenburgerpark heeft een grondige opknapbeurt gehad. In 2001 is de waterkwaliteit in de vijver op orde gebracht - onder andere door waterbodemsanering - en zijn de vijver en de oevers opnieuw ingericht.
Bij dit project heeft de gemeente samengewerkt met het Platform Kronenburgerpark, het Zuiveringsschap Rivierenland (nu Waterschap Rivierenland) en Nuon-Water.
Het waterschap en de gemeente houden de ontwikkeling van de waterkwaliteit en de vegetatie in de vijver in de gaten.
______________________________________________________________________________
Bedriegertjes - Koningsplein
Pinkunstwerk
Regenwater wordt hier opgevangen in een ondergronds bassin en vandaaruit wordt het via zogenaamde bedriegertjes met afwisselende regelmaat als fonteintjes omhooggespoten. Een zichtbaar, speels en levendig element in het straatbeeld.