Home - Zoeken - Colofon - Contact
____________________________________________________________________________
Bij u in de wijk -> Zwanenveld
   
Zwanenveld  

Bij de aanleg van de stadsdelen Lindenholt en Dukenburg in de jaren '60 en'70 van de vorige eeuw is de afvoer van het regenwater gescheiden van het vuilwaterriool. Het water wordt afgevoerd naar watergangen en vijvers.

 

Park De Geologenstrook
De gemeente Nijmegen heeft het park tussen de wijk Zwanenveld en de Van Schuylenburgweg samen met bewoners opnieuw ingericht.
3 0 mei 2010 is het park officieel geopend.

Pinherinrichtingsproject


Informatieve routes

Er zijn twee informatieve routes door het park gemaakt die u hier kunt downloaden:
- Informatieve route voor volwasssenen
- Kinderroute met opdrachten

 

Het plan voor de herinrichting heeft de gemeente in 2008 samen met omwonenden gemaakt. SOM Nijmegen/Waterservicepunt Nijmegen heeft dit proces begeleid. In twee bijeenkomsten hebben twee werkgroepen zich gebogen over de natuur, het gebruik en de beleving van het park.

Groene allure
De groene allure van het park is behouden en versterkt met een knotwilgenlaantje. Naast uitbreiding van de padenstructuur is er een avonturenpad aangelegd met stapstenen en een knuppelpad. Ook zijn enkele hoogteverschillen aangebracht en ondergrondse veenlagen benut om diversiteit in de begroeiing aan te brengen. Her en der is gesnoeid om zichtlijnen aan te brengen.

De diversiteit aan flora en fauna zal naar verwachting toenemen doordat de oevers van de vijvers natuurvriendelijker zijn ingericht. Tevens is in het zuidelijk park een natuurontwikkelingsproject uitgevoerd door over een brede strook de bovengrond weg te graven. Hierdoor is de ondergrond uit de ijstijd blootgelegd met deels een veenlaag, deels zand/klei. Mogelijk groeien hier dan weer planten, die nu verdwenen zijn.

Wilt u meer lezen over de geschiedenis van het gebied, klik dan hier.